Dienesta pārbaudi par premjera avārijas apstākļiem veiks Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija

Attēls
Attēls
Lai novērstu iespēju neviennozīmīgi interpretēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kurā cieta Ministru prezidents Ivars Godmanis, Drošības policijā uzsākto dienesta pārbaudi pārņems Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija.
Lai novērstu iespēju neviennozīmīgi interpretēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, kurā cieta Ministru prezidents Ivars Godmanis, Drošības policijā uzsākto dienesta pārbaudi pārņems Iekšlietu ministrijas Galvenā inspekcija.

Šādu rīkojumu šodien, 20.jūnijā, izdevis iekšlietu ministrs Mareks Segliņš.
 
Viņš informēja, ka lēmumu uzdot dienesta pārbaudes veikšanu Galvenajai inspekcijai – IeM struktūrvienībai, kas īsteno dienesta disciplīnas uzraudzību visās Iekšlietu ministrijas iestādēs - pieņēmis, jo par ceļu satiksmes negadījumu tiek sniegta pārāk pretrunīga informācija, tai skaitā no iesaistīto amatpersonu puses.

Dienesta pārbaudes ietvaros tiks gan izvērtēta amatpersonu atbildība par notikušo, gan arī analizēti normatīvie akti, kas reglamentē augsta līmeņa amatpersonu eskortēšanas jautājumus.

Pārbaude tiks veikta paralēli kriminālprocesam, ko uzrauga Ģenerālprokuratūra. Pārbaude ilgs mēnesi – līdz 18.jūlijam.

Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem tiks lemts gan par iespējamu amatpersonu disciplināratbildību, gan izmaiņām tiesiskajā regulējumā, Drošības policijas amatpersonu apmācībā un citās jomās, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

Vienlaikus jau šobrīd ir pieņemts lēmums, ka turpmāk premjeru un citas augstas amatpersonas pavadīs arī trafarēta ar skaņas un gaismas signālu aprīkota policijas automašīna.

Pašlaik premjeru ikdienā pavada tikai netrafarēts apsardzes transportlīdzeklis ar skaņas un gaismas signālu, kas pārvietojas aiz premjera automašīnas un kura uzdevums ir novērst iespējamu apdraudējumu. Negadījums, kurā cieta premjers, pierāda, ka tas bieži vien nav pietiekami, lai atbrīvotu premjera automašīnai ceļu un novērstu draudus augstas amatpersonas veselībai un dzīvībai. 

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ