Saistībā ar ēdināšanu IeM kompleksā ierosina disciplinārlietu

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 21.jūlijā, apstiprināja dienesta pārbaudes rezultātus par Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras amatpersonu rīcību saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu IeM administratīvo ēku kompleksā Čiekurkalna 1.līnijā 1, saskaņā ar kuriem ierosināta disciplinārlieta pret divām amatpersonām, bet vēl divām izteikts aizrādījums.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 21.jūlijā, apstiprināja dienesta pārbaudes rezultātus par Iekšlietu ministrijas un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras amatpersonu rīcību saistībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu IeM administratīvo ēku kompleksā Čiekurkalna 1.līnijā 1, saskaņā ar kuriem ierosināta disciplinārlieta pret divām amatpersonām, bet vēl divām izteikts aizrādījums.

Aizdomās par Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā paredzētā disciplinārpārkāpuma „Amata pienākumu nepildīšana” iespējamo izdarīšanu ierosinātas disciplinārlietas pret Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras direktoru Laimoni Ozolu un Iekšlietu ministrijas Aģentūru darba uzraudzības nodaļas vadītāju Vinetu Silkani.

L.Ozols uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādināts no pienākumu izpildes. Lēmums par amatpersonām piemērojamo sodu tiks pieņemts mēneša laikā.

Savukārt aizrādījums izteikts Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniekam aģentūru darba uzraudzības, informātikas un sakaru jautājumos Viktoram Elksnim par trūkumiem Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras uzraudzībā, Iekšlietu ministrijas struktūrvienību un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras darba koordinācijā un pakļautās Iekšlietu ministrijas Aģentūru darba uzraudzības nodaļas darbā.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram Aivaram Straumem nolemts aizrādīt par trūkumiem Iekšlietu ministrijas administratīvajā darbā, personāla pārvaldīšanā, pārvaldes lēmumu pieņemšanā un doto uzdevumu izpildē.

Bez tam Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram uzdots līdz 31.jūlijam nodrošināt līguma slēgšanu starp Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru un SIA „Rīgas Banketu Serviss”, kā arī veikt pasākumus dienesta pārbaudē konstatēto trūkumu novēršanai.

Komentējot pārbaudē izdarītos secinājumus, iekšlietu ministrs norādīja, ka atbildīgās amatpersonas, tai skaitā IeM administratīvā vadība, rīkojušās nolaidīgi, pavirši un bezatbildīgi un nav pienācīgi pildījušas savus pienākumus. „Ir redzama neizdarība, nolaidība un stulbums, kas padara smieklīgu visu iekšlietu sistēmu,” uzsvēra M.Segliņš.

Ministrs arī atzina, ka nav apmierināts ar IeM administratīvās vadības darbu, kura, pēc ministra uzskata, nenodrošina ministrijas darba organizēšanu pietiekamā līmenī. Viņš norādīja, ka ir pārrunājis ar valsts sekretāru jautājumus par darbības uzlabošanu un mēneša laikā sagaida rezultātus.

Dienesta pārbaudē konstatēts, ka ēdināšanas nodrošināšana, slēdzot apakšnomas līgumu ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju par telpu un aprīkojuma iznomāšanu Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksā, bija Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras kompetencē, jo ar Iekšlietu ministrijas rīkojumiem par to bija noteikta gan konkrēta atbildīgā persona - Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras direktors, gan arī termiņi.

Taču Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras vadība doto uzdevumu pildīja formāli, neizrādot nepieciešamo iniciatīvu un ieņemot nogaidošu pozīciju.

Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrā un Iekšlietu ministrijā pastāvēja dažādi viedokļi par būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksā strādājošo personu ēdināšanas nodrošināšanu, un saistībā ar to apakšnomas līgumu slēgšanu - minimālās nomas maksas un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju kvalitatīvas ēdināšanas nodrošināšanai atlases kritēriju noteikšanu.

Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras un Iekšlietu ministrijas amatpersonu nesaskaņotas un nesavlaicīgas rīcības rezultātā arī izveidojās situācija, ka Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksā strādājošiem darbiniekiem ēdināšana nav nodrošināta līdz šim brīdim.

Dienesta pārbaudes rezultātā, izvērtējot amatpersonu rīcību saistībā ar pastāvošo problēmu risināšanu, atzīts, ka ēdināšanas nenodrošināšana ir saistīta ar Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras un Iekšlietu ministrijas Aģentūru darba uzraudzības nodaļas vadītāju savu amata pienākumu nepildīšanu, kā arī ar vairākiem trūkumiem Iekšlietu ministrijas kopējā darba organizācijā, un Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra un viņa vietnieka aģentūru darba uzraudzības, informātikas un sakaru jautājumos savu amata pienākumu nepienācīgu pildīšanu.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte 
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213, Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026 
 


Atpakaļ