Sadarbosies ar Maltu noziedzības un terorisma apkarošanā

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un Maltas iekšlietu ministrs Karmelo Mifsuds Bonnici (Carmelo Mifsud Bonnici) šodien, 24.jūlijā, Briselē Eiropas Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ietvaros parakstīja Latvijas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.
Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un Maltas iekšlietu ministrs Karmelo Mifsuds Bonnici (Carmelo Mifsud Bonnici) šodien, 24.jūlijā, Briselē Eiropas Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ietvaros parakstīja Latvijas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību.

Līdz šim starp Latviju un Maltu nebija līgumtiesisku attiecību noziedzības apkarošanā. Parakstot līgumu, ir radīts juridisks pamats Latvijas sadarbībai ar Maltu un savstarpējai palīdzībai transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanā, paredzot konkrētus nodarījumus, ar kuriem jācīnās, kā arī darbības, kas veicamas, lai novērstu organizēto noziedzību.

Līgums arī dos iespēju praktiski attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp tiesībaizsardzības iestādēm, lai informācijas apmaiņa par plānotajiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem būtu operatīva.
 


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ