Precizē ārvalstu tūristu reģistrācijas kārtību

Ministru Kabinets šodien, 28.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru Kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.226 ”Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”.

Ministru Kabinets šodien, 28.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru Kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.226 ”Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”.

Grozījumi paredz, ka tūrisma mītņu turētājiem ārvalstu tūrista deklarācijā minētās ziņas 24 stundu laikā elektroniski jānosūta uz Valsts policijas mājas lapā (www.vp.gov.lv) norādīto adresi vai deklarācijas kopiju jāiesniedz Valsts policijas teritoriālajai struktūrvienībai.

Tāpat grozījumi paredz precizēt, ka deklarācijā būs jānorāda arī ziņas par to, kad ārzemnieks atstās tūristu mītni, kā arī informācija par komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju un tūristu mītni.

Projekts saskaņots ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju.

„Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību” tika apstiprināti 2007.gadā, lai izpildītu Šengenas konvencijas prasības. Konvencija uzliek dalībvalstīm pienākumu veikt pasākumus, lai garantētu, ka to uzņēmumu vadītāji vai darbinieki, kas sniedz pajumti, nodrošina, ka izmitinātie ārvalstnieki un tūristu grupu dalībnieki personīgi aizpilda un paraksta deklarācijas veidlapu un pierāda savu identitāti. Šīs veidlapas var tikt izmantotas tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām, lai novērstu draudus, veiktu kriminālvajāšanu vai noskaidrotu pazudušo vai nelaimes gadījumos cietušo personu likteni.

Saskaņā ar noteikumiem tūrisma mītnēm 24 stundu laikā jāiesniedz Valsts policijai informācija par deklarētajiem ārzemniekiem. Līdz šim to bija iespējams izdarīt vai nu caur īpašu formu internetā, vai arī aizpildītās deklarācijas nogādājot teritoriālajās Valsts policijas iestādēs.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026
 


Atpakaļ