Atbalsta jaunu ugunsdzēsības depo būvniecību

Ministru Kabinets šodien, 29.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai.

Ministru Kabinets šodien, 29.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai.

Tajā paredzēts uzsākt darbu pie VUGD tipveida ugunsdzēsības depo projektēšanas, Cēsu pilsētas, Rīgas pilsētas (Jaunpils ielā) un Rīgas rajona Mārupes ugunsdzēsības depo ēku būvniecības nodrošināšanas, kas veicinātu VUGD operativitāti un nodrošinātu dienesta darbiniekus ar darbam piemērotiem apstākļiem.

Pašreiz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā ir 94 depo ēkas, kas būvētas laika posmā no 1920.gada līdz 1940.gadam, to telpas ir fiziski un morāli novecojušas un atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, kas neatbilst Eiropas Savienības prasībām.

Pašreiz VUGD Cēsu brigāde ir izvietota pašvaldības īpašumā esošajā ēkā. Cēsu pilsētas dome ir gatava pagarināt nomas līgumu ar VUGD tikai līdz 2008.gada 31.decembrim, jo minētās telpas ir nepieciešamas Cēsu pilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka ēka ir būvēta 1932.gadā un ir morāli un fiziski novecojusi- garāžu augstums un grīdu pārseguma nestspēja neatbilst mūsdienu tehnikas slodzei.

Savukārt Mārupes pagasta teritorijā VUGD posteņa nav. Taču te notiek strauja apbūve, līdz ar to strauji pieaug iedzīvotāju skaits - 2014.gadā Mārupes iedzīvotāju skaits varētu sasniegt vai pat pārsniegt 25 000.

Rīgā pašreiz ir 10 ugunsdzēsības depo, taču, ņemot vērā pilsētas attīstību un satiksmes intensitāti, kā arī izbraukumu skaitu, Rīgā būtu nepieciešami 15-16 depo.

Iekšlietu ministrijas izveidotā darba grupa ir izstrādājusi vairākus konceptuālus priekšlikumus par iespējām nodrošināt VUGD ar darbam piemērotām telpām, vienlaikus vietās, kur tas ir nepieciešams un iespējams, pie depo paredzēt telpas arī Valsts policijas un Katastrofu medicīnas centra vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem un transportam. Tāpat, ņemot vērā lietderības un operativitātes apsvērumus, ir paredzēts, ka tiks izstrādāti tipveida būvniecības tehniskie projekti. Līdz ar to turpmākajā depo ēku būvniecības procesā nebūs nepieciešams katram objektam izstrādāt atsevišķu būvniecības tehnisko projektu. Tas ievērojami samazinās projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma apjomu.

 

Sīkāka informācija:
Inga Vetere
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
tālrunis: 7075871, mob.26183300
inga.vetere@vugd.gov.lv
 


Atpakaļ