Apbalvos Iekšlietu ministrijas un dienestu darbiniekus

Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 90.gadadienu šodien, 13.novembrī Iekšlietu ministrijā un Valsts robežsardzē svinīgos pasākumos tiek pasniegti Ministru Kabineta, Ministru prezidenta un Iekšlietu ministrijas apbalvojumi ministrijas un dienestu darbiniekiem.


Atzīmējot Latvijas proklamēšanas 90.gadadienu šodien, 13.novembrī Iekšlietu ministrijā un Valsts robežsardzē svinīgos pasākumos tiek pasniegti Ministru Kabineta, Ministru prezidenta un Iekšlietu ministrijas apbalvojumi ministrijas un dienestu darbiniekiem.
 


Ministru Kabineta Atzinības raksti piešķirti:
- Iekšlietu ministrijas Galvenās inspekcijas direktoram Sergejam NOVIKOVAM,
- Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšniekam (Valsts robežsardzes priekšnieka pirmajam vietniekam) ģenerālim Ērikam IVANOVAM,
- Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam pulkvedim Konstantīnam ŠARIGINAM,
- Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes priekšniekam pulkvežleitnantam Aleksandram ŠUKŠINAM,
- Valsts policijas Iekšējā drošības biroja priekšniekam pulkvežleitnantam Raimondam MŪRNIEKAM,
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieka vietniecei Tatjanai MIHAILOVAI,
- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Tīklu administrēšanas nodaļas priekšniekam kapteinim Visarionam MANDŽGALADZEM.

Ministru Prezidenta Pateicības rakstu saņēma:
- iekšlietu ministra palīdze Vija JURKOVSKA,
- Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Tija RINMANE,
- Šengenas novērtēšanas nodaļas vadītāja Liene SIMSONE,
- Juridiskā departamenta direktora vietniece Inese ŠNEPSTA,
- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks Jānis RĪTIŅŠ,
- Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka vietnieks Aivars OZOLS,
- Valsts ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas metodiķe Ārija ZEMĪTE,
- Valsts robežsardzes (VRS) koledžas direktors Ivars ZĀLĪTIS,
- VRS Valsts robežas pilnvarotais Ēvalds MEKŠS,
- VRS Galvenās pārvaldes (GP) Administratīvās pārvaldes priekšnieks Juris MARTUKĀNS,
- VRS GP Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks Mariks PETRUŠINS,
- Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras vadītājs Aleksandrs MATVEJEVS,
- LPA Kriminālistikas katedras profesors Jānis IVANČIKS,
- LPA asociētais profesors Zenons INDRIKOVS,
- LPA Kriminālistikas katedras vadītājs Anrijs KAVALIERIS.

Iekšlietu ministrijas augstākais apbalvojums - Zelta Goda zīme - piešķirts:
- bijušajam iekšlietu ministram Ivaram GODMANIM,
- bijušajam iekšlietu ministram Dzintaram JAUNDŽEIKARAM,
- valsts sekretāra vietniekam Viktoram ELKSNIM,
- Kancelejas vadītājai Tatjanai STRAGOVAI,
- Finanšu vadības departamenta Galvenās grāmatvedības nodaļas vadītājai Ludmilai GAILITEI,
- Plānošanas, koordinācijas un kontroles departamenta direktora vietniekam Jānim BEKMANIM,
- Personāla un kvalitātes vadības nodaļas pārvaldes vecākajai referentei Antoņinai BULAHOVAI,
- Finanšu vadības departamenta Budžeta plānošanas un analīzes nodaļas vecākai referentei Tatjanai ČERNOVAI,
- Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktora vietniecei, Preses centra vadītājai Laurai KARNĪTEI,
- Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniekam Kasparam ĀBOLIŅAM,
- Latvijas Policijas akadēmijas Valsts tiesību katedras vadītājam Ziedonim RAGAM,
- Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas katedras asociētajam profesoram Leonīdam MAKANAM,
- pulkvežleitnantam Jekimijam STOĻAROVAM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tehniskā dienesta brigādes komandierim,
- pulkvežleitnantam Vijāram GRIĶIM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Gulbenes brigādes komandierim,
- pulkvežleitnantam Vladimiram TIMOFEJEVAM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Dežūrdienesta operatīvajam dežurantam,
- majoram Uldim KRONBERGAM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora vietniekam, Ugunsdzēsēju un glābēju profesionālās skolas priekšniekam,
- majoram Raulam KVIESĪTIM, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes priekšniekam,
- majoram Jānim LŪKAM, Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes priekšniekam,
- Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nodaļas projektu vadītājam Valdim KRŪMIŅAM.

Iekšlietu ministrijas Sudraba goda zīme piešķirta:
- Imantam ZAĶIM, Iekšlietu ministrijas Plānošanas koordinācijas un kontroles departamenta Sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu koordinācijas nodaļas vadītājam,
- Dimitrijam TROFIMOVAM, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniekam,
- Karinai PEREHODAI, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko līgumu nodaļas vadītājai,
- Irēnai EIDUKAI, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta Galvenās grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniecei,
- Lindai KĀRKLIŅAI, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniecei,
- Ingunai GORBAČOVAI, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītājas vietniecei,
- Rutai ŠAKELEI, Iekšlietu ministrijas Slepenā režīma nodaļas vecākai referentei,
- pulkvežleitnantam Dzintaram UMULIM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājam,
- majorei Inārai SUTRAI, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Galvenās pārvaldes Plānošanas un koordinācijas pārvaldes Struktūrvienību darba koordinācijas nodaļas priekšniecei,
- majoram Sergejam JEFREMKOVAM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jūrmalas brigādes Ķemeru posteņa vecākajam inspektoram (posteņa komandierim),
- kapteinim Oskaram ĀBOLIŅAM, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes priekšnieka vietnieku,
- pulkvedim Andrim ĀBOLIŅAM, Valsts robežsardzes koledžas direktora vietnieku (mācību darbā),
- pulkvežleitnantam Aleksandram VOLKOVAM, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšniekam,
-- Klementinai RUČINAI, Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras Dokumentu pavairošanas nodaļas vadītājai,
- Tamārai BABIČAI, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Administratīvo pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites nodaļas speciālistei.

Ar Bronzas goda zīmi apbalvoti:
- Dainis SAMSONS, Informātikas un sakaru departamenta direktora vietnieks,
- Jānis ZVILNA, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks,
- Anete VALAINE, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Eiropas lietu nodaļas vadītāja,
- Indra BULE, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Eiropas lietu nodaļas vadītāja vietniece,
- virsleitnants Ivars UPENIEKS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kuldīgas brigādes Kuldīgas daļas vada komandieris,
- leitnante Sandra APINE, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Finanšu plānu pārvaldes priekšnieka vietniece,
- virsniekvietnieks Ainārs LIZIŅŠ, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Speciālās tehnikas daļas Vada nodaļas komandieris,
- virsniekvietnieks Raimonds VAMBUTS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Centra rajona brigādes Dežūrdaļas inspektoru dežurants (vada komandieris),
- virsseržants Viktors STANKEVIČS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Kurzemes rajona brigādes Dežūrdaļas nodaļas komandieris,
- virsseržants Vjačeslavs ŠTIKOVS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Latgales priekšpilsētas brigādes dežūrdaļas nodaļas komandieris,
- seržants Aivis ŠĒNS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Vidzemes priekšpilsētas brigādes Dežūrdaļas vada komandiera vietnieks,
- kaprālis Kaspars KRIŅICKIS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes Latgales priekšpilsētas brigādes Dežūrdaļas ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs),
- kaprālis Oļegs RIMOVIČS, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes Preiļu daļas Vada ugunsdzēsējs glābējs,
- majors Normunds BRIŠKA, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks,
- kapteine Zenta VILCIŅA, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Finanšu un plānu dienesta priekšniece,
- kapteine Ilze SEŅKĀNE, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta galvenā inspektore,
- Daina LODZIŅA, Iekšlietu ministrijas valsts aģentūras „Materiālās rezerves” Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja,
- kapteinis Eduards ŠARAŅINS, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Tīklu administrēšanas nodaļas priekšnieka vietnieks.

Vairāki desmiti IeM un IeM dienestu darbinieki saņēma arī citus apbalvojumus – IeM Goda rakstus, Pateicības un personīgos ieročus.
Kopumā ceturtdien tika pasniegtas 16 Zelta goda zīmes, 25 Sudraba goda zīmes, 23 Bronzas goda zīmes, 44 Goda raksti, 48 Pateicības un četri personīgie ieroči.
IeM apbalvojumus jau saņēmuši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki 11.novembrī. Savukārt Latvijas Policijas akadēmijas darbinieki apbalvojumus saņems svinīgajā pasākumā 14.novembrī, bet Valsts policijas darbiniekus iekšlietu ministrs apbalvos, novembrī un decembrī apmeklējot reģionālās pārvaldes, kā arī Valsts policijas 90.dibināšanas gadadienas svinīgajā pasākumā decembra sākumā.


Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ