gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Plāno uzturdevas kompensācijas iekļaušanu atlīdzībā

Iekšlietu ministrija šodien, 27.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē koncepciju, kas paredz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensācijas pakāpenisku iekļaušanu atlīdzībā.

Iekšlietu ministrija šodien, 27.novembrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē koncepciju, kas paredz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensācijas pakāpenisku iekļaušanu atlīdzībā.

Pašlaik normatīvie akti paredz IeM un IeVP amatpersonām sociālo garantiju – uzturdevas kompensāciju - 120 lati mēnesī. Tā veido būtisku amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības daļu – aptuveni 18% no vidējiem bruto ienākumiem vai 23% no vidējiem neto ienākumiem. No šīs summas netiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas būtiski ietekmē pensijas un valsts sociālo pabalstu, slimības naudas, izdienas pensijas un atvaļināšanas pabalsta apmēru.

Iekšlietu ministrija piedāvā divus variantus uzturdevas kompensācijas pakāpeniskai iekļaušanai atalgojumā.

Pirmais variants paredz iekļaut uzturdevas kompensācijas bruto summu (177 lati) mēneša amatalgā ik gadus 59 latu apmērā trīs gadu periodā no 2012. līdz 2014.gadam.

Šī varianta īstenošanai kopsummā nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi līdz 36,8 miljonu latu apmērā – līdz 12,2 miljoniem latu ik gadu trīs gadu periodā no 2012. līdz 2014.gadam.

Otrais variants paredz uzturdevas kompensācijas bruto summas iekļaušanu piemaksās. Šim variantam ir divi apakšvarianti, no kuriem viens paredz jauna piemaksas veida – uzturdevas piemaksa – ieviešanu, bet otrs – piemaksas par speciālo dienesta pakāpi apmēra palielināšanu par uzturdevas kompensācijas bruto summu ik gadus 59 latu apmērā trīs gadu periodā no 2012. līdz 2014.gadam.

Šī varianta īstenošanai nepieciešami papildu valsts budžeta līdzekļi līdz 25,9 miljonu latu apmērā – līdz 8,6 miljoniem latu ik gadu trīs gadu periodā no 2012. līdz 2014.gadam.

Iekšlietu ministrija atbalsta problēmas risinājuma variantu, kas paredz jauna piemaksas veida – uzturdevas piemaksa – ieviešanu.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026
 


Atpakaļ