Iekšlietu ministrija samazinās izdevumus, neatlaižot darbiniekus

Šodien, 18. decembrī, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš pēc atkārtotas tikšanās ar ministrijas dienestu vadītājiem un arodbiedrību pārstāvjiem informēja, ka iekšlietu nozare spēj izpildīt valdības uzdevumu – samazināt izdevumus atlīdzībai par 15%, neatlaižot darbiniekus. Ņemot vērā katra Iekšlietu ministrijas (IeM) dienesta specifiku un atalgojuma sistēmas īpatnības, katram dienestam ir akceptēts savs atalgojuma samazināšanas modelis.


Šodien, 18. decembrī, iekšlietu ministrs Mareks Segliņš pēc atkārtotas tikšanās ar ministrijas dienestu vadītājiem un arodbiedrību pārstāvjiem informēja, ka iekšlietu nozare spēj izpildīt valdības uzdevumu – samazināt izdevumus atlīdzībai par 15%, neatlaižot darbiniekus. Ņemot vērā katra Iekšlietu ministrijas (IeM) dienesta specifiku un atalgojuma sistēmas īpatnības, katram dienestam ir akceptēts savs atalgojuma samazināšanas modelis.

„Mēs esam panākuši, ka realizējam atalgojuma samazinājuma modeli, nevis darbinieku atlaišanu. Iekšlietu ministrijā atalgojuma sistēma ir atšķirīga dažādos dienestos, tādēļ katrs dienesta vadītājs piedāvāja savu risinājumu,” uzsvēra ministrs Mareks Segliņš. „Man ir svarīgi, lai sistēma saglabātu darbiniekus un realizētu valstij vitāli svarīgo iekšējās drošības nodrošināšanas funkciju un esmu gandarīts, ka tas ir iespējams,” piebilda ministrs.

Dažādos IeM dienestos pieņemti atšķirīgi atalgojuma sistēmas kopējā samazinājuma modeļi. Valsts policijā kā risinājums tiek piedāvāts diferencēts uzturlīdzekļu kompensāciju samazinājums (30, 50 vai 70 latu apmērā atbilstoši dienesta pakāpēm, lielāko samazinājumu paredzot darbiniekiem ar augstāku dienesta pakāpi). Drošības policija paredz solidāru atalgojuma samazināšanu noteikto 15% apmērā. Valsts Robežsardzei risinājuma modelis skar uzturdevas kompensācijas samazinājumu no 120 uz 60 latiem visiem darbiniekiem un atvaļinājuma pabalstu atcelšanu pilnībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam samazinājums paredzēts atalgojumam 10% apmērā solidāri un par vidēji 20 latiem uzturlīdzekļu kompensācijas summas samazinājums visiem darbiniekiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes modelis paredz par 10% samazināt atalgojumu visiem darbiniekiem, taču samazinājums neskars tos darbiniekus, kuru alga pirms nodokļu nomaksas ir divu minimālo mēnešalgu jeb 360 latu apjomā vai mazāka, kā arī atalgojms nevar tikt pazemināts zem šīs robežas.

Jāatgādina, ka Saeimā 12.decembrī atbalstītais likums „Par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009.gadā” neļauj samazināt mēnešalgu zem 360 latiem.

Piektdien, 12. decembrī, Saeima pieņēma grozījumus 2009. gada valsts budžetā, kas paredz būtisku izdevumu samazinājumu. Iekšlietu ministrijai nepieciešamā samazinājuma summa veido 34,7 miljonus latu.


Sagatavoja:

Dace Ūdre
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 67219363
Mob.tālr.: 26425173
dace.udre@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

Atpakaļ