Rosina nodot pašvaldībām īpašumus uz Latvijas - Lietuvas un Latvijas - Igaunijas robežas

10.03.2009

Ministru kabinets, šodien, 10.martā izskatīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto Rīkojuma projektu "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā" ar kuru paredzēts nodot sešas kādreizējo robežpārejas punktu būves uz Latvijas - Igaunijas un Latvijas - Lietuvas valsts robežas pierobežas joslā, kuri, līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam, nav nepieciešami Valsts robežsardzes funkciju veikšanai.


Projekts nosaka nodot bez atlīdzības attiecīgo pašvaldību īpašumā sešus valsts nekustamos īpašumus, kas ir ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā un atrodas Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas pierobežas joslā un nav nepieciešami ne Valsts robežsardzei, ne arī kādai citai Iekšlietu ministrijas padotībā esošai iestādei tās funkciju nodrošināšanai.

Rīkojuma projektā iekļauts:

- īpašums "Unguriņi" Ķoņu pagastā, Valmieras rajonā;

- īpašums Rīgas ielā 1, Valkā;

- īpašums "Muita" Vītiņu pagastā, Dobeles rajonā;

- īpašums „Pārejas punkts" Elejas pagastā, Jelgavas rajonā;

- īpašums „Pārejas punkts" Neretas pagastā, Aizkraukles rajonā

- īpašums Brīvības ielā 23, Subatē, Daugavpils rajonā.

Dace Ūdre
 
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tel.67219363, 26425173, dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ