IeM atkārtoti aicina neekonomēt uz sabiedrības drošības rēķina

20.02.2009

Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu premjeram par Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Policijas akadēmijas un citu IeM iestāžu finanšu problēmām un apdraudējumiem valsts iekšējai drošībai, ja netiks palielināts finansējums IeM.


IeM īpaši uzsver, ka finanšu līdzekļu ekonomija uz sabiedriskās drošības un kārtības rēķina neveicina pozitīvu valsts pārvaldību, kā arī iedzīvotāju apmierinātību ar tiesībaizsardzības iestāžu un sevišķi Valsts policijas darbu. Plānojot valsts drošības iestāžu finansējumu jāņem vērā arī izmaiņas valsts sociāli politiskajā un ekonomiskajā situācijā. Tās jau krasi palielina un arī turpmāk vēl dinamiskāk palielinās visplašāko noziedzības jomas apkarošanas nepieciešamību.

IeM padotības iestāžu, kuru pamatuzdevumi ir nodrošināt valsts iekšējo drošību, 2009.gada budžets ir nepietiekams, lai pilnvērtīgi nodrošinātu noziedzības apkarošanu, sabiedrisko kārtību un drošību, ugunsdzēsības un glābšanas darbus, valsts un ES ārējās robežas apsardzību un kontroli un starptautisko saistību izpildi pēc pievienošanās Šengenas zonai.

Šodien, 20.februārī, sagatavots un iesniegts Valsts kancelejā grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojumā Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem", kurš paredz nepiemērot IeM sistēmas iestādēm 10% budžeta rezervju iesaldēšanu. Taču arī atbrīvojot IeM sistēmu no šī ierobežojuma, finansējuma apjoms nav pietiekams, tāpēc IeM nosūta arī Informatīvo ziņojumu Valsts prezidentam ar lūgumu iekļaut jautājumu par papildus finanšu līdzekļu piesaisti izskatīšanai Nacionālās drošības padomē.
Vēršam uzmanību uz to, ka Valsts policijas 2009. gada budžets samazināts par 20,8 %, savukārt citu ES dalībvalstu Policijas budžeti palielināti vai palikuši nemainīgi lielākajā daļa valstu, izņemot Īriju (samazinājums - 1.7%), Beļģiju (samazinājums - 1%), Slovākiju, Horvātiju un Ungāriju (samazinājums - 10%).
 

Dace Ūdre

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tel.67219363, 26425173, dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ