Šaujamieroču pielietošanai IeM sistēmā tendence samazināties

26.02.2009

Aizvadītajā gadā Iekšlietu ministrijas (IeM) padotības iestādēs 27 gadījumos pamatoti pielietoti šaujamieroči, savukārt šaujamieroči izmantoti 42 gadījumos. Visi fiksētie ieroču izmantošanas un pielietošanas gadījumi bijuši pamatoti un abi rādītāji ir vieni no zemākajiem pēdējo desmit gadu laikā, liecina IeM Galvenās inspekcijas sagatavotais disciplinārās prakses pārskats.


2008.gadā izdarīto šāvienu rezultātā četras personas to aizturēšanas laikā ievainotas, no kurām divas no gūtajiem ievainojumiem mirušas.

Šaujamieroču pielietošanu, galējas nepieciešamības situācijās, veikuši Valsts policijas darbinieki, balstoties uz likuma "Par policiju" 14.panta trešās daļas nosacījumiem. No tiem proporcionāli lielāko daļu sastāda gadījumi, kad bijis nepieciešams apturēt transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas policijas darbinieka prasībai apstādināt transportlīdzekli un ja nav citas iespējas viņu aizturēt. Kopumā 2008.gadā fiksēts 14 šādi šaujamieroču pielietošanas gadījumi.

Vēl šaujamieroči lietoti arī lai aizsargātu citas personas un sevi no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var nodarīt kaitējumu veselībai, novērstu mēģinājumu vardarbīgi iegūt šaujamieroci (3 gadījumos), lai atvairītu grupveida vai bruņotu uzbrukumu policijas darbiniekiem vai citām personām, kuras pilda dienesta pienākumus sabiedrības drošības garantēšanā un cīņā pret noziedzību (3 gadījumos), lai aizturētu personu, kura izrāda bruņotu pretošanos vai kura pārsteigta smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas brīdī, vai izbēgusi no apcietinājuma, kā arī lai aizturētu apbruņotu personu, kura atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai sprāgstvielas (3 gadījumos) un, lai padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kurš apdraud cilvēka dzīvību vai veselību (7 gadījumos).

Šaujamieroču izmantošana notikusi aizturot personas (20 gadījumos), apturot transportlīdzekļus (19 gadījumos), novēršot likumpārkāpumu (1 gadījumā), atvairot dzīvnieka uzbrukumu (1 gadījumā) un izsaucot palīdzību (1 gadījumā).

2008.gadā IeM padotības iestāžu darbinieki pieļāvuši 2 neuzmanīgas rīcības ar dienesta šaujamieročiem gadījumus, kas notika Valsts policijā un Valsts robežsardzē. Abos gadījumos darbinieki, izlādējot šaujamieroci, nav ievērojuši šādai rīcībai noteiktās drošības prasības, kā rezultātā neuzmanības dēļ izdarīts šāviens. Šo gadījumu rezultātā nav nodarīts kaitējums nevienas personas veselībai.

 

Mareks Matisons

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks,
tel.67219213, 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv


Atpakaļ