Organizētās noziedzības apkarošanā sadarbosies ar Krievijas un Albānijas drošības dienestiem

14.05.2009

Lai pastiprinātu cīņu ar organizēto noziedzību transnacionālā līmenī, Iekšlietu ministrija (IeM) ir sagatavojusi un šodien, 15.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē saskaņošanai ar citām ministrijām iesniegusi starptautiskās sadarbības līgumu projektus, kas būtu juridisks pamats mūsu valsts atbildīgajiem dienestiem turpmāk ciešāk sadarboties ar Krievijas Federācijas un Albānijas drošību sargājošajām institūcijām.


Līdz šim starp Latviju un Albāniju nav bijušas nekādas tiesiskas līgumattiecības cīņai ar terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko un psihotropo vielu, kā arī prekursoru apriti, tāpēc sadarbības līgums radītu juridisku pamatu abu valstu sadarbībai un savstarpējai palīdzībai transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanā.

IeM norāda, ka starptautiskas organizētās noziedzības izskaušanā ļoti svarīga ir operatīva informācijas apmaiņa par plānotajiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem katrā valstī, veiktajiem terorisma aktiem un tajos iesaistītajiem cilvēkiem, tāpēc līguma viens no galvenajiem mērķiem ir dot iespēju praktiski attīstīt sadarbību un sakarus starp abu valstu atbildīgajām tiesību aizsardzības iestādēm. Saskaņā ar līgumu, puses var apmainīties arī ar informāciju par narkotisko un psihotropo vielu nelegālajā apritē iesaistītajām personām, to pielietotajām metodēm un slēpšanas vietām transportēšanas laikā, kā arī citu informāciju, kas palīdzētu šādas personas identificēt un nepieļaut aizliegto vielu vešanu pāri valstu robežām.

Padziļināt sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās, ir iecerēts arī ar Krievijas Federācijas atbildīgajām institūcijām. Starpvaldību līguma projektā abas valstis norāda, ka apzinās organizētās noziedzības ietekmi uz valstu drošību, iedzīvotāju veselību un labklājību, kā arī politiskās, ekonomiskās un sociālās kultūras attīstību, tāpēc nepieciešama cieša sadarbība tādās jomās kā cīņa ar terorismu visās tā izpausmēs, narkotisko un psihotropo vielu, prekursoru, šaujamieroču un munīcijas, indīgu vielu, kā arī radioaktīvu un bīstamu bioloģisku materiālu nelegālu apriti. Norādīta arī sadarbība, novēršot noziegumus pret personas dzīvību un veselību, orgānu un audu tirdzniecību transplantācijas vajadzībām vai seksuālo ekspluatāciju. Tāpat abu valstu drošību sargājošie dienesti pauduši apņemšanos apvienot spēkus, lai mazinātu noziegumus ekonomikas, finanšu, nodokļu, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Starp Latvijas un Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijām sadarbības līgums par sadarbību noziedzības apkarošanā ir parakstīts jau 1996.gada 26.aprīlī un šāds kopējs darbs jau iepriekš noticis, taču jaunais valdības līmeņa dokuments paredz šo sadarbību vēl vairāk stiprināt, paplašinot dienestu loku, kas iesaistīti pārrobežu organizētās noziedzības un narkotiku aprites apkarošanā. No Latvijas puses šajā sadarbībā būs iesaistīta ne tikai IeM un tās pakļautības dienesti, bet arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts Ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests un Veselības ministrija. Savukārt no Krievijas Federācijas puses sadarbība notiks ar Ģenerālprokuratūru, Federālo drošības dienestu, Iekšlietu ministriju, Federālo Narkotiku aprites kontroles dienestu, Finanšu monitoringa dienestu, Veselības aizsardzības un sociālās attīstības ministriju, kā arī Federālo Muitas dienestu.

Abi līgumprojekti šodien tika pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē un tos vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ