Paredz īpašu kārtību dienesta suņu saimnieka maiņai

21.05.2009

Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi un šodien, 21.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē saskaņošanai ar citām ministrijām iesniegusi Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, kas nosaka īpašu kārtību, kādā valsts iestāde var atsavināt dienestam derīgu speciāli apmācītu suni un nodot to citai iestādei, kam tas nepieciešams funkciju veikšanai. Turpmāk dienesta suņi savus jaunos saimniekus varētu iegūt jau aptuveni nedēļas laikā, nevis līdzšinējā mēneša vai divu vietā, kas bija nepieciešami visu formalitāšu saskaņošanai.


IeM un tās padotības iestādes vairākkārt ir saskārušās ar situāciju, kad nepieciešams nodot dienestam derīgus apmācītus suņus citai valsts pārvaldes iestādei, kas neietilps IeM struktūrā, taču spēkā esošā likumdošana šo procesu padara ļoti komplicētu un laikietilpīgu, jo uz dienesta suņa atsavināšanu tiek piemēroti tie paši nosacījumi, kas uz citu valsts un pašvaldības kustamu mantu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta”, ministrijai vispirms jāinformē Valsts sekretāru sanāksmē par atsavināšanai paredzēto valsts  kustamo mantu (tai skaitā arī dienesta suni), bet valsts iestāde, kurai attiecīgā manta ir nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā piesakās atsavināšanas ierosinātājam. Visu formalitāšu kārtošanai līdz šim bija nepieciešams no četrām līdz astoņām nedēļām, taču šajā laikā dienesta suns ir jābaro un jāuzrauga, savukārt tas gan finansiāli izmaksā papildus no 30 līdz 60 latiem gan arī rada nepieciešamību pēc papildus personāla, kurš šajā laikā turpina darbu ar dienesta suni. Turklāt, ja par dienesta suni atbildīgā amatpersona jau ir pārcelta dienestam citā iestādē, tad suns uz pārāk ilgu laiku tiek šķirts no pierastā kinologa, kas dzīvniekam var radīt neatgriezenisku psiholoģisko traumu un nākotnē ietekmēt viņa darba spējas. Sevišķi nozīmīgi tas ir kucēniem, kuriem nepieciešams veikt pastāvīgu apmācību, jo šajā laikā iekavētā apmācība var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz dienesta suņu darba efektivitāti vēlāk.

Grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta, paredz, ka gadījumos, kad amatpersona, kura pilda dienesta pienākumus ar dienesta suni, pāriet dienestā uz citu valsts iestādi, kurā arī pienākumus pilda ar dienesta suni, attiecīgā ministrija, tās padotībā esošā iestāde vai kapitālsabiedrība informāciju par nevajadzī¬go, bet darbam derīgo dienesta suni vispirms nosūta tikai šai valsts iestādei, nevis saskaņo to Valsts sekretāru sanāksmē.

Speciāli apmācītie dienesta suņi tiek izmantoti gan policijas un robežsardzes darbībā, gan arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta un citās valsts pārvaldes iestādēs.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākais referents
tel.67219082,
andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ