Iekšlietu sistēmas veidotāju piemin seminārā un atklājot piemiņas plāksni

22.05.2009

Vakar, 21.maijā Iekšlietu ministrija (IeM) godināja valstsvīra un iekšlietu sistēmas dibinātāja Dr. Miķeļa Valtera piemiņu un viņa mūža 135.gadadienu. Atzīmējot šo norisi ministrijā notika seminārs un svinīgi tika atklāta M.Valtera piemiņas plāksne, kas turpmāk greznos ieeju IeM administratīvajā kompleksā.


„Ir svarīgi, lai mēs atcerētos cilvēkus, kuru darbs veidoja iekšlietu sistēmu toreiz, tikko neatkarību guvušajā, Latvijā. Arī tagad mūsu sistēma piedzīvo izaicinājumus un es esmu pārliecināta, ka šodien paveiktais palīdz iekšlietu sistēmas efektīvam darbam arī pēc krīzes,” sacīja Iekšlietu ministrs Linda Mūrniece.


I.Avotiņa VP foto

Dr. Miķeļa Valtera Pasākumā ar priekšlasījumiem uzstājās asociētais profesors Zenons Indrikovs, Latvijas institūta direktors Ojārs Kalniņš, asociētais profesors Ivars Ījabs un vēsturnieks Oļģerts Tālivaldis Auns.

Z.Indrikovs savā stāstījumā atklāja M.Valtera dzīves posmu, ieņemot pirmā Latvijas Republikas iekšlietu ministra amatu, faktisko no nulles punkta iedibinot sistēmu, kura tālāk sekmīgi funkcionēja līdz pat Latvijas neatkarības zaudēšanai. Hronoloģiskais izsekojums M.Valtera kā iekšlietu ministra gaitām savā veidā ir salīdzināms ar vēstures ekskursu, jo katrs jauns lēmums, kuru inicēja M.Valters atsaucās uz iekšlietu sistēmu.

O.Kalniņš savā uzrunā akcentēja M.Valteru kā īstenu valsts patriotu, kas veidojot savu karjeru diplomātijā joprojām centies darboties kā iekšējās drošības nodrošinātājs. Arī sūtņa amatā M.Valters rūpējās par drošības situāciju valstī, uzskatot, ka iekšēja drošība nav iedomājama bez pilnīgas un stabilas valsts ārējās drošības. „Ja M.Valteram būtu iespēja ietekmēt šodienas mūsu valsts lēmumus, nešaubos, ka viņš būtu cilvēks, kas mudinātu mums tuvoties Eiropai, darboties kā valsts patriotiem,” sacīja O.Kalniņš.

Pasākuma dalībniekiem bija iespējams ieklausīties literatūrvēsturnieka Viestura Vecgrāvja uzrunas tekstā, kur tika atklāta mazāk zināmā M.Valtera personības puse – dzejas darbi, kurus publicēja ar Andrēja Papārdes vārdu. „Valters neieredz cilvēka aprobežotību, garīgo sastingumu, domāšanas vienveidību, viņa ideāls ir aktīvais, drošais, par sevi pašpārliecinātais cilvēks, cilvēks, kurš rada, kurš tiecas allaž pēc jaunā, vēl nebijušā,” saka V.Vecgrāvis.

I.Ījabs pieminēja M.Valtera darbošanos uzsverot, ka viņam kā īstenam valstsvīram, demokrātam un Eiropas izglītības pieredzi guvušam latvietim bija svarīgi ideāli un asa, brīžiem neērta laikabiedriem šķita M.Valtera pozīcija. „Valters Latvijā bija ļoti neērts daudziem – no Andreja Upīša līdz Edvartam Virzam – tieši tādēļ, ka viņš bija ļoti ass, brīžiem pat nepamatoti ass, pret jebkurām kulturāla provinciālisma izpausmēm. Ja mēs gribam būt kultūras tauta, mums vienkārši nav tiesību būt provinciāliem – nedz garīgi, nedz politiski,” saka I.Ījabs.

Savā uzrunā vēsturnieks un M.Valtera piemiņas saglabātājs O.T.Auns aicināja dedzīgi pastāvēt uz ideāliem, kopt nacionālās vērtības un sekot M.Valtera dzīves pieredzei, kur Valters pēc ievērojama laika un izglītošanās Eiropā atgriezās dzimtenē, tai vēsturiski smagā brīdī.

Semināra dalībniekus ar savu uzstāšanos iepriecināja arī Latvijas Policijas akadēmijas meiteņu vokālais ansamblis, aktrišu Ārijas Stūrnieces un Veras Gribačas uzrunas un deklamētās M.Valtera dzejas rindas.

Semināra dalībnieki varēja aplūkot plašo Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīcībā esošo M.Valtera publicistikas un lirikas izdevumu kolekciju, kas glabājas LNB krājumā.

Plkst. 13.00 Iekšlietu ministre Linda Mūrniece atklāja M.Valtera piemiņa plāksni. Savā uzrunā ministre izteica gandarījumu, ka rasta iespēja atzīmēt iekšlietu sistēmas veidotāja piemiņu un pateicās visiem klātesošajiem par viņu ieguldījumu. Plāksnes atklāšanā piedalījās arī M.Valtera Latvijā dzīvojošā radiniece Vera Vavilova Valtere, vairāki kādreizējie iekšlietu ministri un M.Valtera ideju sekotāji no vairākām nevalstiskajām organizācijām.

Latvijas Valsts policijas orķestrim skandējot melodijas arī noslēdzās piemiņas pasākumi, kas izpelnījās lektoru atzinību, ka joprojām tiek uzturēta M.Valtera piemiņa un, ka vēl nenovērtētais un iespējams līdz galam pat neapzinātais šī cilvēka mūža ieguldījums tiek godināts tieši Iekšlietu ministrijā.

PSAN

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ