Iekšlietu ministre uzdevusi izstrādāt plānu Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanai

28.05.2009

Līdz šā gada augustam iekšlietu ministre Linda Mūrniece uzdevusi izstrādāt rīcības plānu Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) likvidēšanai ar 2010./2011. mācību gadu.


2009.gada 25.maijā iekšlietu ministre LPA rektoram Vitoldam Zaharam uzdevusi veikt nepieciešamās darbības, lai netiktu veikta studentu uzņemšana 2009./2010. mācību gadam visās Latvijas Policijas akadēmijas programmās.

Valsts sekretārei Ilzei Pētersonei ministre uzdevusi līdz šā gada 1.augustam veikt nepieciešamos pasākumus, lai izstrādātu rīcības plānu LPA likvidēšanai ar 2010./2011.mācību gadu.
Iekšlietu ministrijas vadība secinājusi, ka akadēmija savu mērķi nav attaisnojusi, jo tajā tiek gatavoti cilvēki ar tādu jurista specializāciju kā virknē citu Latvijas augstskolu. Tas nozīmē, ka netiek sniegtas specifiskās profesionālās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas policijas darbiniekam.

Tāpat secināts, ka tikai neliela daļa no LPA absolventiem pēc akadēmijas pabeigšanas turpina darbu iekšlietu struktūrā, pārējie dodas strādāt uz privāto sektoru, tādēļ nolemts, ka IeM nav lietderīgi par saviem budžeta līdzekļiem uzturēt LPA, lai gatavotu darbaspēku privātajam sektoram.

Aizvadītajā gadā LPA uzturēšanai IeM tērējusi aptuveni 2,5 miljonus latu. IeM vadība norāda, ka šo naudu labāk varētu izlietot iekšlietu sistēmas dienestu darbinieku atalgojumiem, lai cilvēki nebūtu jāatlaiž no darba, kā arī  stiprināt Valsts Policijas koledžas darbību, kura sagatavo policijas darbiniekus profesionālajam dienestam Valsts policijā.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, Mob.tālr.: 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

6 komentāri

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ