Iepazīstina valdību ar redzējumu par reformu iekšlietās

02.06.2009

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece šodien, 2.jūnijā, valdībai sniedza ieskatu par iecerēto reformu iekšlietu nozarē un Iekšlietu ministrijas (IeM) pakļautībā esošajos dienestos. Līdzekļu ekonomijas dēļ ir iecerēts visu dienestu reģionālās pārvaldes koncentrēt piecos teritoriālajos centros, maksimāli samazinot administratīvo aparātu, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem augstu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.


Reformas pamatā ir konceptuāla pieejas maiņa, centralizējot visu IeM padotības dienestu reģionālās pārvaldes piecos reģionu centros Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā, tādējādi veidojot, tā saucamās, Vienas pieturas aģentūras, kur iedzīvotāji vienviet varētu saņemt visus pakalpojumus. „Lai arī mums jāmeklē iespējas samazināt izdevumus un ietaupīt budžeta līdzekļus, reformas rezultātā netiks samazināta dienestu funkciju izpildes efektivitāte. Tieši pretēji – reformas mērķis ir panākt dienestu ātrāku reaģēšanas spēju uz notikumiem un nodrošināt servisa pieejamību iedzīvotājiem iespējami tuvu viņu dzīvesvietai,” uzsver IeM Valsts sekretāre Ilze Pētersone. Tādējādi, lai arī, piemēram, Valsts policijai būs tikai piecas reģionālās pārvaldes, to pārraudzībā tomēr būs arī dažādu nozīmes kategoriju iecirkņi. Tāpat arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta piecu reģionālo brigāžu darba vadība, plānošana un kontrole personāla vadības jomā un finanšu vadībā notiks reģionālā līmenī, bet joprojām darbosies arī ugunsdzēsēju posteņi, kas spēs reaģēt uz ugunsnelaimi.

Kā uzskata ministrijā, šāda dienestu pārvalžu apvienošana zem viena jumta nodrošinātu gan labāku servisa pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, gan ievērojami samazinātu dienestu finansiālās izmaksas, jo tiktu izmantotas kopīgas telpas, apmaksāti komunālie un apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī varētu īstenot kopīgu saimniecisko darbību, piemēram, organizējot reģionālos iepirkumus, personāla un grāmatvedības uzskaiti, sakaru tīkla uzturēšanu u.c. Tāpat jaunā kārtība ļautu būtiski samazināt pašreizējo rajonu pārvalžu, brigāžu un nodaļu administratīvo vadības aparātu, jo darba koordinācija notiktu no rajonu centriem, bet teritoriālajās struktūrvienībās paliktu vairs tikai tāda līmeņa vadītāji, kas nepieciešami attiecīgās iestādes ikdienas darba organizēšanai un ikdienas operatīvo lēmumu pieņemšanai.

IeM uzsver, ka pašreizējā valsts ekonomiskajā un fiskālajā situācijā ar nepieciešamo budžeta izdevumu samazinājumu reformas īstenošana ir vienīgais iespējamais ceļš, kā turpināt nodrošināt valsts pamatfunkciju veikšanu. Ja reforma netiks veikta, tas nozīmētu, ka varētu tikt ierobežotas iespējas nodrošināt sabiedrisko kārtību valstī, iedzīvotāju drošību, organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanu, Latvijas un Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzību, personu apliecinošo dokumentu izsniegšanu, kā arī nodrošināt palīdzību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas jomā.

Kopumā jau šogad ar reformu IeM cer samazināt izdevumus par gandrīz trīs miljoniem latu, bet nākamgad un turpmākajos gados šī summa varētu būt vairāk nekā divreiz lielāka – aptuveni 7 miljoni. Galvenokārt šis ietaupījums veidosies no darbinieku atalgojuma fonda, jo amata vietu skaits visos dienestos kopskaitā varētu samazināties par 921 vietām.

Informatīvajā ziņojumā valdības locekļiem norādīts, ka Valsts policijā, Robežsardzē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā pašlaik ir ļoti sadrumstalota struktūra, jo visiem dienestiem ir teritoriālās pārvaldes citos Latvijas rajonos. Tas rada administratīvo un finanšu slogu, jo katrā reģionālajā pārvaldē ir nodarbināts personāls tādu atbalsta funkciju sniegšanai kā grāmatvedībai, lietvedībai un personāla uzskaitei, kā arī papildus nākas apmaksāt gan īres maksas, gan segt komunālos un apsaimniekošanas izdevumus.

Plānots, ka pilnībā Iekšlietu sistēmas reorganizācija tiks veikta līdz 2010.gada 1.jūlijam, bet katrā dienestā reformas realizācijas gaita un ieviešanas termiņi būs atšķirīgi.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

2 komentāri

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ