Veic ugunsdrošības pārbaudes nakts klubos

15.06.2009

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) teritoriālo struktūrvienību Ugunsdrošības uzraudzības amatpersonas veica ugunsdrošības pārbaudes 65 nakts klubos. Izvērtējot ugunsdrošības stāvokli šajos objektos un salīdzinot to ar iepriekšējos gados veikto pārbaužu rezultātiem, var secināt, ka ugunsdrošības stāvoklis tajos pakāpeniski uzlabojas.


Apkopojot informāciju, secināts, ka būtiskākie ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi ir šādi:
- 24 objektos nav apmācīta atbildīgā persona par ugunsdrošību (salīdzinājumam 2008.gadā - 35);
- četros objektos (2008.gadā - 11) nav veikta instruktāža par ugunsdrošību;
- piecos objektos nav izstrādāta rīcības plāna ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumos (2008.g.-13), bet trīs objektos tas jāpārstrādā (2008.g.-17);
- 37 objektos nav izstrādāts civilās aizsardzības plāns un piecos objektos tas jāpārstrādā;
- iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota trīs objektos (2008.g - 5), bet vienā objektā tā ierīkota tikai daļēji (2008.g.-3);
- ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota vienā objektā (2008.g.-divos);
- elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi nav veikti 12 objektos (2008.g.-23), bet vienā objektā tie veikti tikai daļēji (2008.g.-trīs);
- deviņos objektos nav uzstādītas izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes (2008.g.-19), bet vēl sešos objektos tās uzstādītas tikai daļēji (2008.g.-divos);
- nepietiekams ugunsdzēsības līdzekļu daudzums trīs objektos (2008.g.-septiņos).

Par ugunsdrošības pārbaužu gaitā konstatētiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem sastādīti četri administratīvā pārkāpuma protokoli, savukārt 2008.gadā tika sastādīti 11 administratīvie protokoli.


Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
e-pasts: inga.vetere@vugd.gov.lv
Tel.67075871, 26183300


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ