Radīti priekšnoteikumi Policijas akadēmijas programmu pārņemšanai

06.10.2009

Lai nodrošinātu likvidējamās Policijas akadēmijas studentiem iespējas iegūt izglītību akreditētās analogās studiju programmās Latvijas Universitātē, valdība šodien, 6.oktobrī, apstiprinājusi grozījumus jurista profesijas standartā.

 


Līdz šim Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumi Nr.125 „Par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” noteica, ka jurista kvalifikāciju var piešķirt personām ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne vēlāk kā līdz 2003.gadam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē bez maģistra grāda. Ar pieņemtajiem grozījumiem, šis termiņš pagarināts līdz 2010.gada 1.jūlijam, kas nepieciešams, lai Latvijas Universitāte varētu akreditēt studiju programmas, kas pēc satura ir analogas pašlaik Policijas akadēmijā realizētajām programmām. Tādējādi studenti, kas jau uzsākuši mācības šajās programmās, varētu tās pabeigt, neko nezaudējot.

Jau informēts, ka Latvijas Universitātē ir nepieciešams licencēt un akreditēt programmas, kas ir ekvivalentas Policijas akadēmijas realizētajām studiju programmām. Policijas akadēmijā šobrīd tiek realizētas studijas šādās programmās:
1) Profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”;
2) Profesionālā bakalaura studiju programmā „Publiskās tiesības”;
3) Akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne”;
4) Maģistra akadēmiskā studiju programmā „Tiesību zinātne”;
5) Maģistra profesionālā studiju programmā „Tiesību zinātne”;
6) Akadēmiskā doktora studiju programmā „Juridiskā zinātne”.

Latvijas Universitāte plāno akreditēt pirmās četras programmas. Maģistra profesionālā studiju programma "Tiesību zinātne" ar nākamo gadu vairs netiks realizēta, jo visi šajā programmā studējušie līdz Policijas akadēmijas likvidācijai mācības būs pabeiguši, savukārt akadēmisko doktora studiju programmu "Juridiskā zinātne" LU plāno integrēt savās doktora līmeņa programmās.

Sagatavoja:
Andrejs Rjabcevs
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas pārvaldes vecākais referents
tel.67219082, 26458928, andrejs.rjabcevs@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ