Par Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi Briselē

30.11.2009

No 30.novembra līdz 1.decembrim, Briselē notiek Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme, kurā Iekšlietu ministriju pārstāv valsts sekretāre Ilze Pētersone.

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē ir plānots panākt vienošanos par Daudzgadu programmu „Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs” (Stokholmas programma), kā arī diskutēt par Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu,  Rīcības dokumentu ES ārējās dimensijas stiprināšanai cīņā pret cilvēku tirdzniecību.

Sanāksmes laikā Ilze Pētersone pauda Latvijas atbalstu jaunas daudzgadu programmas tieslietu un iekšlietu jomā sagatavošanai un atbalstu Zviedrijas prezidentūras izstrādātajai Stokholmas programmai, kas kalpos kā rīcības programma tieslietu un iekšlietu jomā laika posmam no 2010.-2014.gadam. Kā uzsvēra I.Pētersone: „Būtiski, ka programma fokusējas uz pilsoņu interesēm un vajadzībām, kā arī nodrošina balansu starp tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām un indivīdu tiesību aizsardzību, akcentējot likuma varas un starptautiskās aizsardzības nodrošināšanas nozīmīgumu. Latvija kopumā atbalsta Stokholmas programmā ietvertos uzstādījumus iekšējās drošības nodrošināšanai, kā arī migrācijas, patvēruma, robežu un vīzu politikas jautājumos.”

Tāpat tika pausts Latvijas konceptuāls atbalsts diskusijai par turpmāko darbu pie Kopējās Eiropas Patvēruma sistēmas izveides atbilstoši Hāgas programmā un Eiropas migrācijas un patvēruma paktā ietvertajiem principiem. Latvija kopumā pozitīvi vērtē līdzšinējo darbu pie tiesiskās bāzes pilnveidošanas, kas ietver darba pabeigšanu pie vairākiem jau iepriekš prezentētiem priekšlikumiem, par kuriem jau notiek diskusijas Padomes darba grupās, kā arī nesen prezentētos grozījumus tā sauktajās Kvalifikācijas un Procedūru direktīvās, par kurām detalizētas diskusijas vēl tikai priekšā.

Kā uzsvēra I.Pētersone : „Mēs uzskatām, ka centrālais elements dalībvalstu dažādo pieeju mazināšanai ir ne tik daudz veikt labojumus tiesību aktos, cik nepieciešamība uzlabot praktisko sadarbību un informācijas apmaiņu. Latvija ļoti pozitīvi vērtē panākto vienošanos par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izveidi un šobrīd galvenās pūles ir jāvelta, lai šis birojs varētu uzsākt savu darbu pēc iespējas ātrāk, lai tas varētu ieņemt tam atvēlēto vietu Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidē, sniedzot nepieciešamo atbalstu dalībvalstu sadarbības veicināšanai.”

Noslēgumā I.Pētersone pauda cerību, ka Prezidentūra veltīs šiem jautājumiem nepieciešamo uzmanību, lai diskusiju un dialoga rezultātā tiktu panākts visiem pieņemams kompromiss.

Sanāksmes laikā dalībvalstis vienojās, ka  Eiropas Patvēruma atbalsta biroja mītnes vieta būs Maltā, lai jau 2010.gadā varētu sākt darbu pie biroja praktiskās izveides.

 
Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ