Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs ierobežos dienesta transportlīdzekļu izmantošanu

09.12.2009

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītājiem ir uzdevusi veikt nepieciešamos pasākumus, lai pilnveidotu dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un kontroli, novērstu nepamatotu dienesta transportlīdzekļu izmantošanu un optimizētu transportlīdzekļu nobraukumu un ekonomētu finanšu līdzekļus.


„Mēs jau vienreiz pārskatījām un ierobežojām dienesta automašīnu izmantošanas kārtību. Tomēr vēl arvien redzu, ka ne visiem tiem darbiniekiem, kam šobrīd ir piešķirtas dienesta automašīnas, tās ir nepieciešamas viņu darba pienākumu pilnvērtīgai veikšanai un tās tiek izmantotas tikai, lai nokļūtu no mājām uz darbu un otrādi. Piemēram, varētu pārskatīt dienesta automašīnu izmantošanu Valsts policijas centrālajā aparātā, jo neuzskatu, ka Finanšu vadības biroja vadītājam ir visu laiku nepieciešama automašīna, nepieciešamības gadījumā viņš var izmantot dežurējošo automašīnu. Šo pasākumu mērķis ir pēc iespējas vairāk automašīnu novirzīt tiem dienestu darbiniekiem reģionos, kas ikdienā veic pienākumus uz vietas un tieši nodrošina sabiedrības kārtību un drošību,” pauž iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Iestāžu vadītājiem ir uzdots pārskatīt iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtību, lai noteiktu papildu kritērijus, pēc kuriem tiek noteikts transportlīdzekļu skaits iestāžu struktūrvienībās un to izmantošanas lietderīgumus.

Tāpat ministre ir uzdevusi samazināt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu iestāžu atbalsta struktūrvienībās, piemēram, lietvedības, finanšu, personālsastāva dienesti utml. Līdz minimumam arī ir jāsamazina dienesta transportlīdzekļu nodošana amatpersonām individuālai lietošanai, it sevišķi iestāžu centrālajos aparātos un struktūrvienību vadītāju un to vietnieku līmenī.

Iestāžu vadītājiem ir jāparedz papildus kontroles pasākumi, lai nepieļautu nepamatotu dienesta transportlīdzekļu izmantošanu ārpus darba laika.

Iestāžu vadītājiem par rīkojuma izpildes gaitu iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir jāinformē līdz 2009.gada 21.decembrīm.

Sagatavoja:
Sintija Virse
Iekšlietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
tel.67219363, 26368442, sintija.virse@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ