Sadarbībā ar nozares profesionāļiem pilnveido apsardzes darbības likumu

17.12.2009

Iekšlietu ministrija sagatavojusi un šodien, 17.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē iesniegusi likumprojektu par grozījumiem Apsardzes darbības likumā, kurā paredzēts noteikt papildus ierobežojumus apsardzes sertifikātu saņemšanā tām personām, kuras sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un atsevišķiem administratīvajiem pārkāpumiem.

 

„Šis ir viens no piemēriem, kur Iekšlietu ministrija ļoti produktīvi sadarbojusies ar nozares profesionāļu asociācijām. Vēlos uzsvērt, ka iniciatīva ieviest papildu mehānismus, veicinot apsardzes darbības jomas sakārtošanu turpmākajos gados, nāca no mūsu sadarbības partneru puses,” sacīja iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone.

Saskaņā ar Apsardzes darbības likuma prasībām apsardzes sertifikātu ir tiesīga saņemt personas, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Likumprojektā paredzēts papildus ierobežojums apsardzes sertifikātu saņemt personām, kas sodītas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī personām, kurām diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai psihiski traucējumi, kā arī kuras sodītas par attiecīgiem administratīvajiem pārkāpumiem un sauktas pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem. 

Grozījumu projekts paredz pienākumu apsardzes komersantiem izsniegt nodarbinātā apliecības. Šāds priekšlikums ir vērsts uz nelegālās nodarbinātības izskaušanu, kā arī veicinās godīgu konkurenci apsardzes darbības pakalpojumu sniegšanā.

„Nozares asociācijā esam daudz debatējuši par tā saucamo „pelēko zonu” apsardzes biznesā. Mūsu mērķis ir strādāt ar modernām un legālām metodēm, izskaust nelegālu biznesu un celt apsardzes darba prestižu,” uzsvēra Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents Jānis Zeps.

Pēc Latvijas Detektīvu un Drošības dienestu asociācijas un Biedrības „Latvijas Drošības biznesa asociācijas” pasūtījuma veikts pētījumu „Zemākā cena, par kādu apsardzes komersants spēj sniegt fiziskās apsardzes iepirkumu valsts objektam”, kā rezultātā tika noteikta fiziskās apsardzes pakalpojumu minimālā cena. Apsardzes jomas profesionāļi uzskata, ka pētījums pamato viedokli, ka, ja konkursa rezultātā tiek izvēlēts tāds apsardzes komersants, kurš pakalpojumu sniedz par cenu, kas ir zemāka par minimālo, tad pastāv pamatots risks, ka pakalpojuma sniedzējs izvairās no atbilstošas nodokļu nomaksas pilnā apmērā. Tāpat tas liecina, ka apsardzes darbiniekiem netiek veiktas piemaksas par virsstundu darbu, par nakts darbu utt.

Kā mehānisms, lai vairotu pārskatāmību apsardzes uzņēmumu darbībā, likumprojektā arī paredzēts mazināt iespēju apsardzes komersantiem, veicot apsardzes darbību, pakalpojumu sniegšanā iesaistīt apsardzes darbiniekus bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. Par attiecīgiem pārkāpumiem paredzēts anulēt speciālo atļauju (licenci).


Mareks Matisons
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas Pārvaldes vecākais referents
Tālr.: 67219213, Mob.tālr.: 28698184, mareks.matisons@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv; twitter.com/IeM_gov_lv

 


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ