Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde

22.12.2009

Šodien, 22.decembrī notika kārtējā Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes sēde, kurā tās locekļi tika iepazīstināti ar Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem šajā gadā.


DP Pretterorisma centrs iepazīstināja ar aktuālāko informāciju par terorisma draudu situāciju Latvijā: terorisma draudu subjektiem, mērķiem un galvenajām tendencēm. Sēdē tika atzīmēts, ka Latvijā terorisma draudu līmenis saglabājas relatīvi zems, taču dažādu faktoru ietekmē terorisma draudi var pieaugt. Tika uzsvērts, ka, neskatoties uz relatīvi zemo draudu līmeni, DP Pretterorisma centrs jau ir veicis apjomīgu preventīvo darbu, pilnveidojot funkcionējošu nacionālo pretterorisma sistēmu ar noteiktiem preventīvajiem un reaģēšanas mehānismiem, tādējādi laikus sagatavojoties terorisma draudiem.

Padomes locekļi tika informēti, ka 2009.gadā ir pabeigts darbs pie pretterorisma reaģēšanas plānu sistēmas izveides. Šā gada maijā Ministru kabinetā apstiprināja DP Pretterorisma centra izstrādāto Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā „Objekts”. Plāns nosaka pasākumu kopumu gadījumā, ja pret sauszemes objektiem, kas atrodas valsts teritorijā tiek vērstas teroristiska rakstura darbības, kā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, nodarīts kaitējums īpašumam un videi objekta teritorijā vai ārpus tās. Ar šī plāna apstiprināšanu ir pabeigts nozīmīgs darbs pie reaģēšanas mehānismu un procedūru izveides pretterorisma jomā. Plānu sistēmu veido trīs nacionāla līmeņa plāni “Lidmašīna”, “Kuģis” un “Objekts”, kā arī visas iesaistītās institūcijas ir izstrādājušas savas rīcības apakšplānus un saskaņojušas tos ar DP Pretterorisma centru.

Kā jau iepriekš ziņots, DP Pretterorisma centra paspārnē 2006.gada janvārī tika izveidota ekspertu konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir veicināt vienotu valsts politikas izstrādi pretterorisma jomā, kā arī koordinēt valsts un pašvaldību iestāžu un juridisku personu sadarbību pretterorisma jomā.

Saskaņā ar padomes nolikumu, padomes sēdēs piedalās pārstāvji no Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Tieslietu un Veselības ministrijām, Ģenerālprokuratūras, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta un Satversmes aizsardzības biroja. Padomes vadītājs ir Drošības policijas priekšnieka vietnieks J.Leitietis.


Informāciju sagatavoja:

Kristīne Apse-Krūmiņa
Drošības policijas
priekšnieka palīdze
tālr.: 67208991
e-pasts: dp@dp.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ