gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par Iekšlietu ministrijas apbalvojumu „Miķeļa Valtera medaļa”

(IeM) ir izsludinājusi skiču konkursu IeM apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” vizuālā izskata izstrādei.


(IeM) ir izsludinājusi skiču konkursu IeM apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” vizuālā izskata izstrādei.

 

Konkursa nolikums paredz, ka apbalvojuma vizuālajā izskatā jāatspoguļojas apbalvojuma piederībai iekšlietu sistēmai, jābūt nacionālajai atpazīstamībai, tam jāsaistās ar M.Valtera personību. Vēlams, lai apbalvojuma vizuālais izskats būtu oriģināls, atbilstošs moderniem apbalvojumu veidošanas paņēmieniem, pieļaujama avangardiska un netradicionāla pieeja.

 

Konkursa komisija par uzvarētāju noteiks tikai viena autora vai autoru grupas apbalvojumu skiču projektu un apbalvos to ar naudas balvu 1000 latu apmērā pirms nodokļu nomaksas.

 

Apbalvojuma skices var iesniegt līdz 1. jūnijam (pasta zīmogs) Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, adresējot Preses un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļai vadītājas pienākumu izpildītājai Evitai Bunei (tālruņa numurs – 7219326, e-pasts: evita.bune@iem.gov.lv). Ar apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” skiču konkursa nolikumu var iepazīties Iekšlietu ministrijas interneta mājas lapā .

 

Iecere par jauna IeM apbalvojuma „Miķeļa Valtera medaļa” veidošanu radās M.Valtera 130 gadu jubilejas piemiņas pasākumā pagājušā gada 8.maijā, kad iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons tikās ar iekšlietu sistēmas veterāniem, vēsturniekiem un dienestu vadītājiem. Atceres pasākuma dalībnieki nolēma, ka nepieciešams veikt virkni pasākumus, lai pētītu Latvijas iekšlietu sistēmas vēsturi un godinātu tās veterānus. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem sanāksmes dalībnieki izvirzīja jauna apbalvojuma izveidošanu M.Valtera piemiņas godināšanā.

 

Lai īstenotu šo pasākumu, šā gada 21. jūnijā tika izveidota un apstiprināta ministrijas darba grupa, kurā strādā ministrijas amatpersonas, vēsturnieki un iekšlietu sistēmas veterāni.


Atpakaļ