Ministru prezidents A.Kalvītis piedalās kūlas dedzināšanas novēršanas pasākumu apspriešanā

6. aprīlī Ministru prezidents Aigars Kalvītis aicināja pie sevis Iekšlietu ministrijas Sabiedriski konsultatīvās padomi, lai tās izbraukuma sanāksmē, iepazītos ar plānotajiem pasākumiem kūlas dedzināšanas novēršanā.


6. aprīlī Ministru prezidents Aigars Kalvītis aicināja pie sevis Iekšlietu ministrijas Sabiedriski konsultatīvās padomi, lai tās izbraukuma sanāksmē, iepazītos ar plānotajiem pasākumiem kūlas dedzināšanas novēršanā.

 

Pasākumu kompleksā aktīvi sadarbojas Vides, Iekšlietu, Zemkopības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā arī tām pakļautās institūcijas. Jau šobrīd tiek veiktas vides aktīvistu patruļas, dežūras mežos izvietotajos sargtorņos. Vides nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistās izglītojošajos un preventīvajos pasākumos, skaidrojot postošo ļaunumu, ko nodara kūlas dedzināšana.

 

Sanāksmes dalībnieki uzvēra, ka līdz ar kūlas ugunsgrēku posta apkarošanu un sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanu ir jāstrādā arī ar cēloņu apkarošanu. Zemkopības ministrs M.Roze izteica gatavību kūlas dedzināšanu uzskatīt par kritēriju tam, lai šo neapkopto teritoriju saimnieks nevarētu saņemt arī nacionālās subsīdijas. „Deg tur, kur nav kārtīga saimnieka”, uzsvēra M.Roze, norādot, ka jau šobrīd šādas saimniecības nevar kvalificēties un saņemt Eiropas maksājumus.

 

Savukārt ministru prezidents A.Kalvītis izteica priekšlikumu publiskot šo nekārtīgo saimnieku uzvārdus un saimniecību nosaukumus, lai arī sabiedrība zina, kas jau šogad nesaņems Eiropas naudu. Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Aivars Straume, tad šopavasar jau ir reģistrēti aptuveni 300 kūlas ugunsgrēki.

 

Ministru prezidents aktīvi vērsās pret „Latvijas Dzelzceļa” jau ilgstoši piekopto praksi – uguns izmantošanu savu teritoriju sakopšanai. Tā ir nepieļaujama darbība, kas nodara postu arī tuvumā esošajiem mežiem, laukiem. Ministru prezidents norādīja, ka Satiksmes ministrijai ir jāapkopj ceļu malas un grāvjus, jo kūlas ugunsgrēki, biezie dūmi var kļūt par avāriju cēloni uz ceļiem.

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības prezidents Jānis Vīksne uzsvēra, ka šogad vēlais pavasaris ir radījis situāciju, ka nopietni tiek apdraudēta putnu ligzdošana un putnu perējumi, kūlas dedzināšana var nodarīt ārkārtīgi būtiskus postījumus. Uguns nekādā gadījumā nav uzskatāma par lauku ainavas sakopšanas veidu.

 

Tikšanās laikā „Vides projekti” prezentēja izstrādātās informatīvās kampaņas „Nededzini savu zemi!” videoklipu, kuru no 8.aprīļa demonstrēs televīziju kanālos, kā arī kampaņas vizuālos materiālus – plakātus, pastkartes, kuras savukārt plānots izplatīt pasta nodaļās, pašvaldībās un skolās.

 

Sanāksmes dalībnieki izteica gatavību arī finansiāli atbalstīt kūlas dedzināšanas apkarošanas kampaņu – bez maksas izsūtot pastkartes, plakātus, demonstrējot videoklipu TV, iekļaujot šo tēmu TV raidījumos, gan aicinot nevalstiskās organizācijas vēl aktīvāk iesaistīties izglītojošā un skaidrojošā darbā.


Atpakaļ