gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Par tikšanos ar izglītības un zinātnes ministri

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons piektdien, 8. aprīlī, tikās ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti, lai pārrunātu abu ministriju sadarbību ārvalstu augstskolu nelegālas darbības Latvijā novēršanā un citas aktualitātes.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons piektdien, 8. aprīlī, tikās ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti, lai pārrunātu abu ministriju sadarbību ārvalstu augstskolu nelegālas darbības Latvijā novēršanā un citas aktualitātes.

Tikšanās laikā ministri atzina, ka pašlaik Latvijas likumdošana šajā jomā ir nepietiekami sakārtota, kas apgrūtina tiesībsargājošo institūciju iespējas reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem. Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons arī pauda satraukumu par iespējamu nelikumīgas naudas apriti augstākās izglītības iestādēs Latvijā.

 

Ministri vienojās veidot ciešu abu ministriju sadarbību ārvalstu augstskolu filiāļu darbības kontrolē un izglītību apliecinošu dokumentu likumības izvērtēšanā, kā arī finanšu aprites izglītības sistēmā uzraudzībā. Abas ministrijas sadarbosies nepieciešamo likumdošanas grozījumu izstrādē.

 

Tāpat ministri nonāca pie kopēja viedokļa, ka ir jāstrādā pie „nulles punkta” noteikšanas metodikas, no kura personas ar nelegāli Latvijā darbojušos ārvalstu izglītības iestāžu filiāļu diplomiem vairs nevarēs strādāt valsts iestādēs. Jau tuvākajā laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts policija ciešā sadarbībā sāks darbu, lai varētu ieviest šo risinājumu.

 

IZM informē, ka Izglītības valsts inspekcija I. Druvietes uzdevumā ir apzinājusi iespējamās nelikumīgās Krievijas augstskolu filiāles. Saskaņā ar ministres rīkojumu ir izstrādāta koncepcija par rīcības plāna izveidi ārvalstu augstskolu filiāļu un pārstāvniecību nelikumīgas darbības novēršanai.

 

Tikšanās laikā Ē.Jēkabsons arī pauda stingru atbalstu izglītības un zinātnes ministres iniciatīvai ieviest skolās Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu. Ministrs atzina, ka vizītēs laukos skolās pārliecinājies - skolēni slikti pārzin Latvijas vēsturi, un norādīja, ka „tauta, kas nezin savu vēsturi, ir lemta iznīcībai”.


Atpakaļ