Par tikšanos ar Krievijas prezidenta palīgu S.Jastržembski

Foto: PSAD

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons piektdien, 8. aprīlī, tikās ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina palīgu Sergeju Jastržembski, Krievijas vēstnieku Latvijā Viktoru Kaļužniju un Krievijas delegācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu abu valstu sadarbību noziedzības apkarošanā un iespējamo Latvijas iekšlietu ministra vizīti Krievijā.


Foto: PSAD

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons piektdien, 8. aprīlī, tikās ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina palīgu Sergeju Jastržembski, Krievijas vēstnieku Latvijā Viktoru Kaļužniju un Krievijas delegācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu abu valstu sadarbību noziedzības apkarošanā un iespējamo Latvijas iekšlietu ministra vizīti Krievijā.

 

Tāpat ministri apspriedās par Latvijas un Krievijas sadarbību terorisma, narkotiku kontrabandas, organizētās noziedzības un ar to saistītās ieroču un cilvēku tirdzniecības novēršanā.

 

Ē.Jēkabsons tikšanās laikā uzsvēra, ka ir nepieciešams uzlabot tiešo sadarbību starp Latviju un Krieviju, ņemot vērā līdzšinējo ilgo sadarbības pieredzi, jo divpusējā sadarbība starp abām valstīm ir nozīmīga ne vien Latvija un Krievijai, bet arī visai Eiropas Savienībai (ES). Ministrs uzskata, ka nepieciešams pastiprināt savstarpēju informācijas apmaiņu, veidojot sadarbības mehānismu starp Latviju, Krieviju un ES.

 

Ē.Jēkabsons arī uzsvēra, ka Latvija var sniegt lielu ieguldījumu ES un Krievijas attiecību veidošanā. „Mēs esam līdzās, mums nav jāspēlē politiskās spēles, bet ir jāsadarbojas, jo nākotnes attiecības sākas šodien,” sacīja ministrs.

 

Savukārt Krievijas prezidenta palīgs atzina, ka ir gandarīts par tikšanām ar Latvijas valdības pārstāvjiem, jo tās dod iespēju labāk apzināt esošās problēmas, ļaujot „meklēt risinājumus sadarbībai, nevis jauniem vēstures traktātiem”. Viņš uzsvēra, ka „ir jānoliek barjera starp vēsturi un šodienas aktuālo ekonomisko un tiesisko sadarbību”.

 

Latvijas ministrs atzina, ka noziedzības apkarošanā šobrīd starp abām valstīm izveidojusies ātra, profesionāla un efektīva sadarbība profesionālajā līmenī, bet būtu jāmeklē mehānisms, kā varētu uzlabot sadarbību oficiālajā sarakstē, kas pašlaik reizēm ir smagnēja. Viņš norādīja, ka šobrīd Krievijas vēstniecībā ir sakaru virsnieks, kas atbild tikai par migrācijas jautājumiem, taču sadarbības uzlabošanai, būtu nepieciešams, lai šīs amatpersonas kompetencē būtu visi iekšlietu jomas jautājumi. S. Jastržembskis atbalstīja šo priekšlikumu, vai nu paplašinot esošā sakaru virsnieka funkcijas vai veidojot jaunu amatu.

 

Krievijas vēstnieks V.Kaļužnijs uzsvēra labu abu valstu sadarbību migrācijas jomā.

 

 

Īpaši amatpersonu sarunās tika skarta narkotiku kontrabandas problēma. S.Jastržembskis atzina, ka šobrīd viens no narkotiku ceļiem, pa kuriem no Afganistānas magoņu laukiem eksportē nelegālo produkciju, ir Krievija, kā arī norādīja, ka līdz tam, kamēr Afganistānas zemniekiem nebūs alternatīvas izdzīvošanas iespējas, magoņu audzēšana turpināsies. Viņš ierosināja Ē.Jēkabsonam tikties ar Krievijas Federālās komisijas cīņai pret narkotikām vadītāju.


Atpakaļ