Par nelegālā alkohola izplatības ierobežošanu

Lai mazinātu nelegālā alkohola nodarīto postu tautsaimniecībai un iedzīvotāju veselībai, iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons tuvākajā laikā ierosinās grozījumus likumdošanā, kas paredzētu stingrāku atbildību par alkohola izgatavošanas un aprites noteikumu pārkāpumiem.


Lai mazinātu nelegālā alkohola nodarīto postu tautsaimniecībai un iedzīvotāju veselībai, iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons tuvākajā laikā ierosinās grozījumus likumdošanā, kas paredzētu stingrāku atbildību par alkohola izgatavošanas un aprites noteikumu pārkāpumiem.

 

Tāpēc Iekšlietu ministrija tuvākajā laikā ierosinās grozījumus likumdošanā, ko ministrs pēdējo mēnešu laikā apspriedis ar tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem, uzklausot viņu priekšlikumus, kā efektivizēt cīņu ar nelegālā alkohola izplatību.

 

Jau vairākkārt ziņots, ka ar šiem grozījumiem iecerēts paredzēt stingrāku administratīvo atbildību par pašizgatavotu un falsificētu alkoholisko dzērienu izgatavošanu izplatīšanas nolūkā, kā arī noteikt ierobežojumus alkohola izejvielu uzglabāšanai un sodīt par kandžas glabāšanu, pārvadāšanu un realizāciju. Ministrija arī ierosinās palielināt kriminālsodu par spirta un citu alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī paredzēs kriminālatbildību par atkārtotu alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās.

 

Cīnoties pret nelegālā alkohola ražošanu un tirdzniecību, Ekonomikas policija krimināllietu un administratīvās prakses ietvaros pagājušajā gadā valstī kopumā konfiscēja 36729,79 litrus alkohola, 43515,60 litrus spirta, 3177,50 litrus kandžas un 36845 litrus brāgas.

 

Vislielāko daudzumu alkohola Ekonomikas policija 2004.gadā konfiscēja Rīgā un tās rajonā – 14 527,91 litrus, spirta Jēkabpils rajonā - 16 567 litrus, kandžas Rēzeknes rajonā – 1217,5 litri, bet brāgu Rēzeknes rajonā - 23 700 litrus.

 

Katru gadu par spirta vai alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu ierosināto krimināllietu skaits palielinās. 2003. gadā par šo pārkāpumu ierosināta 51 krimināllieta (notiesātas 20 personas), 2004.gadā – 76 (50), bet 2005. gada pirmajos trīs mēnešos – 36.

 

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās 2003. gadā valstī noformēti 2116 administratīvā pārkāpuma protokoli (pie atbildības sauktas 1569 personas), 2004. gadā – 1830 (1447), bet 2005.gadā līdz aprīlim – 530 (470).

 

Savukārt par viltotu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu, piedāvāšanu vai pārdošanu 2003.gadā noformēti 44 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2004. gadā – 21, bet 2005. gada pirmajos trīs mēnešos – 1. Par šo pārkāpumu izdarīšanu pie atbildības sauktas visas personas, kurām sastādīti protokoli.

 

Vidēji šogad visā Latvijas teritorijā nedēļas laikā Valsts policija par nelikumīgu alkohola tirdzniecību aiztur 19 personas, veic 121 nelegālā alkohola novēršanas reidus, kā arī pārbauda 228 izklaides vietas, 258 tirdzniecības vietas, 423 adreses, 457 uzskaitē esošās personas un 281 uzskaitē esošu nepilngadīgu personu. Policijas darbinieki katru nedēļu izglītības iestādēs organizē arī preventīvos pasākumus alkohola lietošanas ierobežošanai. Vidēji nedēļas laikā valstī rīko 64 šādus pasākumus skolēniem.


Atpakaļ