Piešķir Iekšlietu ministrijas apbalvojumus

Attēls
Attēls

Foto: PSADIekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 29. aprīlī, Iekšlietu ministrijā apbalvoja 32 iekšlietu struktūru darbiniekus par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, labiem darba rezultātiem un lielu personīgo ieguldījumu.


Foto: PSADIekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 29. aprīlī, Iekšlietu ministrijā apbalvoja 32 iekšlietu struktūru darbiniekus par priekšzīmīgu dienesta pienākumu veikšanu, labiem darba rezultātiem un lielu personīgo ieguldījumu.

Četrpadsmit iekšlietu struktūru darbiniekiem iekšlietu ministrs pasniedza apbalvojumu „Goda zīme” par ieguldījumu valsts politikas īstenošanā kārtības, drošības un likumības nodrošināšanā.

 

Ar Zelta „GODA ZĪMI” apbalvoja:

 

• robežsardzes pulkvedi Ēriku Ivanovu, Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieku, Galvenās pārvaldes priekšnieku;

policijas pulkvežleitnantu Aivaru Slogu, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes Ceļu policijas biroja priekšnieka vietnieku;

policijas majoru Arti Zīderu, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieku;

Airisu Auzāni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļas vadītāju.

 

Ar Sudraba „GODA ZĪMI” apbalvoja:

 

robežsardzes pulkvežleitnantu Mariku Petrušinu, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieku;

policijas majori Vinetu Mistri, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības pārvaldes Sabiedriskās kārtības biroja Ārējo dienestu nodaļas Sporta pasākumu koordinācijas grupas galveno inspektori;

Guntu Kurmi, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītājas vietnieci;

Veru Solujanovu, Valsts policijas Galvenās Administratīvās pārvaldes Sekretariāta vecāko speciālisti;

Sarmīti Vjateri, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Talsu rajona nodaļas vadītāju;

Viju Vilmani, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas pilsētas un rajona nodaļas vadītāju.

 

Ar Bronzas „GODA ZĪMI” apbalvoja:

 

robežsardzes majoru Aleksandru Šukšinu, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieku;

policijas virsleitnanti Daigu Augstmani, Valsts policijas Finanšu vadības biroja Norēķinu ar personālu uzskaites grupas vecāko inspektori.

 

 

Šodien ministrs pasākumā par ilggadēju, profesionālu, godprātīgu dienestu iekšlietu iestādēs, augstiem darba rezultātiem piešķīra kārtējo speciālo dienesta pakāpi – robežsardzes majors:

 

robežsardzes kapteinim Sandrim Balinskim, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Robežapsardzības dienesta priekšniekam;

robežsardzes kapteinim Vilim Kusiņam, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punkta priekšniekam,

 

kā arī kārtējo speciālo dienesta pakāpi – policijas majors:

 

policijas kapteinei Natālijai Kalteniecei, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes 2.nodaļas galvenajai inspektorei.

 

Savukārt par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu, sniegtajiem augstiem darba rezultātiem un ieguldījumu noziedzības apkarošanā personisko šaujamieroci saņēma:

 

Valsts policijas majors Rauls Kviesītis;

Valsts robežsardzes virsleitnants Valdis Bikovskis.

 

Iekšlietu ministrijas „Goda rakstu” par priekšzīmīgu dienesta pienākumu pildīšanu, izrādīto iniciatīvu un centību, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas Republikas veiksmīgu pievienošanos Eiropas Savienībai un sekmīgu uzdevumu pildīšanu Šengenas acquis ieviešanai, piešķīra:

 

robežsardzes pulkvežleitnantam Olevam Zutim, Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes Imigrācijas dienesta priekšniekam;

robežsardzes majoram Igoram Jupatovam, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes I kategorijas robežkontroles punkta priekšniekam;

robežsardzes kapteinim Jurijam Livdānam, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežapsardzības dienesta priekšniekam;

robežsardzes majoram Aldim Strupkam, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšniekam;

robežsardzes virsleitnantei Maijai Dzerkalei, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas „Rīga” I kategorijas robežkontroles punkta vecākajai inspektorei;

robežsardzes virsniekvietniekam Anatolijam Kvitkovam, Valsts robežsardzes Sēlijas pārvaldes Neretas robežapsardzības nodaļas inspektoram;

robežsardzes pulkvežleitnantam Artūram Gaveikam, Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes dienesta un taktikas katedras docentam;

robežsardzes virsleitnantei Inai Šenkevicai, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības dienesta galvenajai inspektorei.

 

Par profesionālu, godprātīgu attieksmi pret veicamajiem dienesta pienākumiem, izrādīto iniciatīvu un centību „Goda rakstu” arī saņēma:

 

Valsts policijas majors Gatis Gudermanis, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes 7. nodaļas priekšnieka vietnieks.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu pēc Robežsardzes likuma 30. panta 5. daļas Ēriks Jēkabsons šodien piešķīra dienesta pakāpi - pulkvedis:

 

robežsardzes pulkvežleitnantam Andrim Stepenam, Valsts robežsardzes priekšnieka vietniekam.

 

Iekšlietu ministrijas apbalvojumus saņēma arī Drošības policijas un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darbinieki.

 

Par apbalvojumu „Goda zīme”:

 

Iekšlietu ministrijas apbalvojumam „Goda zīme” ir trīs pakāpes – Zelta, Sudraba un Bronzas. To kopš 1999. gada piešķir kā atzinības apliecinājumu par nopelniem valsts iekšlietu iestāžu veidošanā un nostiprināšanā, kā arī par sekmīgu darbību un atbalstu kārtības, drošības un likumības organizēšanā un nodrošināšanā.

 

Pretendentus apbalvošanai ar „Goda zīmi” ieteic iekšlietu ministrs, valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki, departamentu direktori un pastāvīgo struktūrvienību vadītāji, iesniedzot ieteikumu – raksturojumu ministrijas apbalvošanas komisijai.


Atpakaļ