Par ES tieslietu un iekšlietu ministru padomes rezultātiem

Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kas 2. un 3. jūnijā notika Luksemburgā, ministri pēc ilgām diskusijām panāca vienošanos par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas rīcības plānu Hāgas programmas brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā īstenošanai.


Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kas 2. un

 

Tieslietu un iekšlietu ministru padome arī izskatīja atjaunoto ES Rīcības plānu cīņai pret terorismu, ko apstiprinās šā gada 16. - 17. jūnija Eiropadomē.

 

Jau vēstīts, ka Komisijas izstrādātā Hāgas programmas rīcības plāna mērķis ir piedāvāt konkrētus pasākumus programmā izvirzīto politisko mērķu sasniegšanai, nosakot laika grafiku to pieņemšanai un īstenošanai.


Atpakaļ