Par iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona tikšanos ar ASV vēstnieci Latvijā

15. jūlijā, iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstnieci Latvijā Ketrīnu Todu Beiliju, lai pārrunātu abu valstu sadarbības jautājumus.


15. jūlijā, iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstnieci Latvijā Ketrīnu Todu Beiliju, lai pārrunātu abu valstu sadarbības jautājumus.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko iekšlietu ministrs un ASV vēstniece Latvijā pārrunāja, bija rasu naids, sabiedrības integrācija un savstarpējā tolerance. Ēriks Jēkabsons norādīja, ka sabiedrības integrācija, savstarpējā iecietība un tolerance, pirmkārt, nav tikai policijas vai politisko nostādņu jautājums, bet gan sabiedriskās apziņas, ētikas un morālās gribas jautājums. „Šodienas globalizācijas apstākļos neiecietība ir kļuvusi gandrīz par ikvienas valsts problēmu. Latvijai ir iespēja, mācoties no savas un citu valstu pieredzes šajā jautājumā, apsteigt notikumus, uzlabojot policijas darbu, likumdošanu un tiesiskas sabiedrības kvalitāti. Maldīgi domāt, ka harmoniju un mieru var nodrošināt ar daudzskaitlīgu policijas klātbūtni un stingrāku valsts politiku. Harmonijas pamatā ir sabiedrības kvalitāte. Pat Latvijas tolerantajai un iecietīgajai sabiedrībai ir izaugsmes iespējas. Tolerance un iecietība ir tās morāli ētiskās kvalitātes, kas jāattīsta ikvienam,” uzskata iekšlietu ministrs.

 

 

Apspriežot šo tematu, Ketrīna Toda Beilija uzsvēra, ka ASV var sniegt nozīmīgu atbalstu iecietīgas sabiedrības izaugsmē. Konstruktīvās kritikas mērķis ir veicināt dialogu, lai kopīgi rastu risinājumu savstarpējās iecietības un tolerances izaugsmei Latvijā. Jautājums jārisina jau šobrīd, pievēršot pastiprinātu uzmanību policijas darbinieku apmācībai un iespējamai likumdošanas pilnveidošanai.

 

Tikšanās laikā Ēriks Jēkabsons un Ketrīna Toda Beilija vienojās par nepieciešamību ar ASV atbalstu organizēt policijas darbinieku apmācību.

 

Vizītes laikā iekšlietu ministrs un ASV vēstniece Latvijā arī pārrunāja likumdošanas jautājumus, praktiskās sadarbības jautājumus, kā arī apsprieda Iekšlietu ministrijas (IeM) darbinieku atalgojumu un materiāltehnisko nodrošinājumu. Abas personas vienojās turpmāk regulāri organizēt tikšanās starp IeM un ASV vēstniecības darbiniekiem.


Atpakaļ