Par tikšanos Drošības biznesa asociācijas pārstāvjiem

Attēls
Attēls

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons un Drošības biznesa asociācijas pārstāvji 17. augustā vienojās par nepieciešamību veidot konsultatīvu padomi valsts drošības iestāžu un apsardzes biznesa organizāciju sadarbības veicināšanai.


Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons un Drošības biznesa asociācijas pārstāvji 17. augustā vienojās par nepieciešamību veidot konsultatīvu padomi valsts drošības iestāžu un apsardzes biznesa organizāciju sadarbības veicināšanai.

Tikšanās laikā iekšlietu ministrs uzsvēra, ka valsts un privāto drošības struktūru sadarbība ir īpaši svarīga pašreizējos apstākļos, kad valstis visā pasaulē meklē risinājumus cīņai ar terorismu. „Tas mums visiem ir kaut kas jauns, un visā pasaulē raisās diskusija par to, cik tālu drošības vārdā var ierobežot individuālās un sabiedrības tiesības un brīvības,” sacīja Ē.Jēkabsons.

 

Viņš uzsvēra, ka pretterorisma pasākumu kompleksā privātajām apsardzes struktūrām ir ļoti būtiska loma, tāpēc ir svarīgi veidot efektīvu valsts un privāto institūciju sadarbības mehānismu.

 

Savukārt Drošības biznesa asociācijas prezidents Genādijs Seibutis kā svarīgākos topošās konsultatīvās padomes uzdevumus definēja sabiedrības izglītošanu, likumdošanas pilnveidi un valsts un privāto struktūru sadarbības mehānismu attīstību. Viņš norādīja, ka apsardzes biznesa pārstāvjiem ir daudz ideju, kā attīstīt sadarbību un pilnveidot likumdošanu. Vairākus no šiem priekšlikumiem, īpaši attiecībā uz topošo Apsardzes darbības likumu, asociācijas pārstāvji šodien iesniedza ministram.

 

Tāpat asociācijas pārstāvji uzsvēra, ka ir būtiski vairot iedzīvotāju izpratni par dažādiem drošības pasākumiem, kā arī celt policistu un apsardzes darbinieku prestižu.

 

Tāpat tikšanās dalībnieki vienojās par kopīgu sadarbību, lai veicinātu „Neighbourhood Watch” (Kaimiņš kaimiņam) kustības attīstību Latvijā.

 

Iekšlietu ministrijas pārstāvji izteica pateicību apsardzes biznesa pārstāvjiem par veiksmīgo sadarbību, kas pēdējā laikā izveidojusies, apkarojot narkotikas klubos un citās jauniešu izklaides vietās. Tas palīdzējis šā gada pirmajā pusgadā ievērojami mazināt narkotiku reibumā izdarīto noziegumu skaitu jauniešu vidū.

 

Nākamā IeM un asociācijas tikšanās, kurā plānots apspriest konkrētus pasākumus, varētu notikt pēc mēneša.


Atpakaļ