Par dienesta pārbaudes rezultātiem

Iekšlietu ministrijas (IeM) Galvenā inspekcija ir pabeigusi veikt dienesta pārbaudi par disciplinārpārkāpumos vainotās bijušās Valsts policijas (VP) Personāla pārvaldes priekšnieces Benitas Akmentiņas prēmēšanu sakarā ar aiziešanu no amata.


Iekšlietu ministrijas (IeM) Galvenā inspekcija ir pabeigusi veikt dienesta pārbaudi par disciplinārpārkāpumos vainotās bijušās Valsts policijas (VP) Personāla pārvaldes priekšnieces Benitas Akmentiņas prēmēšanu sakarā ar aiziešanu no amata.

 

IeM Galvenā inspekcija atzīst, ka A.Marhels nav pārkāpis konkrēto tiesību normu prasības. Tomēr pieņemtais lēmums par B.Akmentiņas apbalvošanu konkrētajā gadījumā nav pietiekami pārdomāts, ētisks un korekts pēc būtības. Šāda rīcība pēc būtības neatbilst apbalvošanas jēdzienam un mērķim, tādēļ mazina dienesta disciplīnas nozīmi policijā.

 

A.Marhelam par nepārdomāto rīcību, pieņemot lēmumu par bijušās VP Personāla vadības biroja priekšnieces apbalvošanu, ir izteikts aizrādījums.

 

Jau ziņots, ka iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons 19.augustā pieprasīja VP vadības paskaidrojumus par B.Akmentiņai izmaksāto prēmiju. Ministra rīcībā nonāca informācija, ka B.Akmentiņa, pret kuru bija ierosināta dienesta pārbaude saistībā ar nepiedienīgu uzvedību Ventspils policijas pārvaldē, aizejot no darba, saņēmusi prēmiju 300 latu apjomā. Rīkojumu par prēmijas piešķiršanu parakstījis VP priekšnieka pienākumu izpildītājs A.Marhels.

 

Viņš savā paskaidrojumā ministram norāda, ka vairāku simtu latu prēmija izmaksāta, jo B.Akmentiņa ilgus gadus strādājusi policijā, saņēmusi desmitiem apbalvojumu un tikai vienu reizi disciplināri sodīta. VP priekšnieka pienākumu izpildītājs norāda, ka saistībā ar incidentu Ventspilī B.Akmentiņa nav disciplināri sodīta.

 

Iekšlietu ministrs šādu rīcību uzskata par nepieņemamu, īpaši pašreizējā situācijā, kad iekšlietu sistēmā trūkst līdzekļu, lai pienācīgi samaksātu ierindas darbiniekiem. „Iespējams Valsts policijas vadībai, kas piešķīra šo prēmiju, vajadzētu aizbraukt uz Ventspils policijas pārvaldi vai uz jebkuru citu pārvaldi un to darbiniekiem, kuri prēmijas nav saņēmuši jau ilgu laiku, acīs skatoties, paskaidrot savas rīcības motīvus. Šis nav tiesību normu jautājums, bet godaprāta un sirdsapziņas jautājums,” uzskata Ē.Jēkabsons.

 

Gan VP Iekšējās drošības biroja, gan IeM Galvenās inspekcijas veiktajā dienesta pārbaudē par B.Akmentiņas rīcību konstatēts, ka viņa pārkāpusi ierēdņu uzvedības kodeksu, kā arī likuma par policiju prasības. IeM vadība ieteica viņu brīdināt par neatbilstību ieņemamajam amatam. Šo slēdzienu apstiprināja VP priekšnieks Jānis Zaščirinskis. Taču, tā kā uzreiz pēc dienesta pārbaudes slēdziena B.Akmentiņa iesniedza atlūgumu, kuru VP priekšnieka pienākumu izpildītājs A.Marhels akceptēja, disciplinārsods B.Akmentiņai netika piemērots.

Dienesta pārbaude pret B.Akmentiņu tika ierosināta saistībā ar incidentu Ventspils policijas pārvaldē šā gada 12.maijā, kura laikā viņa uzvedās neatbilstoši virsnieka stājai.


Atpakaļ