Par Iekšlietu ministrijas rīcības plānu

Iekšlietu ministrija (IeM) 15. septembrī, iesniedza valdībai rīcības plānu krīzes situācijas atrisināšanai iekšlietu sistēmā. Plāna mērķis ir novērst policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju masveida aiziešanu no dienesta, kā arī sakārtot finanšu izlietojumu un kontroli pār to.


Iekšlietu ministrija (IeM) 15. septembrī, iesniedza valdībai rīcības

 

Būtisks rīcības plāna uzdevums paredz samazināt specializētā civildienesta ierēdņu skaitu policijā. „Mundieri jānēsā tikai tiem, kas veic tieši policejiskās funkcijas, nevis grāmatvežiem, juristiem vai finansistiem,” uzskata iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons. Tas arī ļaus ieekonomēt līdzekļus.

 

Izveidot skaidru un taisnīgu darba samaksas, prēmiju un piemaksu sistēmu Valsts policijā ir trešais galvenais darbības virziens, kas varētu novērst trūkumus budžeta līdzekļu izlietojuma kontrolē. Lai panāktu izvirzīto mērķi, iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons ir jau izdevis rīkojumu par skaidras un taisnīgas darba samaksas sistēmas izveidošanu, gaidot no policijas vadības priekšlikumus līdz šī gada oktobra sākumam.

 

Rīcības plāns paredz arī sakārtot policistu, ugunsdzēsēju un robežsargu profesionālās izglītības sistēmu. „Efektīva iekšlietu sistēmas darbinieku profesionālās izglītības sistēma veicinātu mūsu dienestu darba modernizāciju un attīstību. Iekšlietu sistēmai ir akūti nepieciešami jauni, modernu izglītību ieguvuši darbinieki ar jaunām un labām idejām,” norāda iekšlietu ministrs.

 

Turpmāk ir arī plānots nošķirt policiju, robežsardzi un ugunsdzēsējus no civildienesta, lai būtu skaidri noteiktas sociālās garantijas. „Pretējā gadījumā var veidoties dažādas nesaskaņas un strīdi, kā tas bija sakarā ar bērnu un atvaļinājuma pabalstiem. Tad arī neveidosies dubultpakļautības situācija,” paskaidro Ē.Jēkabsons.

 

Lai Valsts policijas darbinieki strādātu tur, kur tas ir visefektīvāk un lietderīgāk, ir arī iecerēta policijas un tās struktūrvienību vadošo amatpersonu rotācija, kas balstīta uz lietderības principu.

 

Tāpat plāns paredz skaidri un precīzi noteikt kārtību, kā Valsts policija tiek apgādāta ar materiāli tehniskajiem resursiem, izstrādājot materiālās apgādes koncepciju līdz 2010. gadam un valdības noteikumos nosakot striktas apgādes normas.

 

Pirmdien, 19. septembrī, iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons tiksies ar Latvijas Policistu biedrības vadību, lai pārrunātu rīcības plānu un uzklausītu biedrības viedokli par to.


Atpakaļ