Par Latvijas un Krievijas vienošanās protokola parakstīšanu

Foto: AFI

Latvijas iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons un Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Viktors Kaļužnijs 21. septembrī, Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, parakstīja protokolu, kas paredz uz nenoteiktu laiku pagarināt abu valstu Vienošanos par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību.


Foto: AFI

Latvijas iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons un Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Viktors Kaļužnijs 21. septembrī, Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulvārī 6, parakstīja

 

Latvijas un Krievijas valdības 1993. gada 2. jūnija Vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību attiecas uz personām, kuras vēlas pārcelties uz pastāvīgu dzīvi no Latvijas uz Krieviju vai no Krievijas uz Latviju.

 

Vienošanās nosaka abu valstu pienākumus pārceļošanas procesā, kā arī paredz pārceļotājiem vairākas tiesības, tajā skaitā tiesības izvest no izbraukšanas valsts visu pieteikto kustamo vai nekustamo īpašumu, atstāt kustamo un nekustamo īpašumu valstī, no kuras persona izbrauc un tamlīdzīgi.

 

Šī vienošanās bija spēkā piecus gadus, un 2000. gada 24. februārī abas valstis vienojās to pagarināt vēl uz pieciem gadiem.

 

Šobrīd, beidzoties otrā pagarinājuma termiņam, Latvija un Krievija ir vienojušās, ka pārceļošanas procesu tendences prasa, lai Vienošanās darbību vēl pagarinātu. Šoreiz puses ir vienojušās Vienošanās darbību pagarināt uz nenoteiktu laiku.


Atpakaļ