Par likuma projektu „Civilās aizsardzības likums”

Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai likumprojektu „Civilās aizsardzības likums”.


Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai likumprojektu „Civilās aizsardzības likums”.

Likumprojekts nosaka civilās aizsardzības sistēmas organizāciju, struktūru, galvenos uzdevumus, vadību, finansēšanu, apmācību un starptautisko sadarbību civilās aizsardzības jautājumos.

 

Likumprojektā ir arī noteikti konkrētāk valsts iestāžu, pašvaldību, pašvaldību iestāžu, komersantu uzdevumi un tiesības civilās aizsardzības jomā, kā arī ārkārtējās situācijas izsludināšanas un atcelšanas kārtība.

 

Likuma projekts lielu daļu svarīgu jautājumu tiesisko regulējumu deleģē valdībai.

 

Pašlaik spēkā esošais Civilās aizsardzības likums neregulē kārtību, kādā izsludina ārkārtēju situāciju. Konkrēti gadījumi ir pierādījuši, ka esošais modelis ir jāpilnveido. Spēkā esošais likums ārkārtēju situāciju raksturo kā notikumu, bet Nacionālās drošības likums – kā īpašu tiesisku režīmu.

 

2000. gadā ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota darba grupa jauna Civilās aizsardzības likuma izstrādei, kuru 2002. gadā Ministru kabinets akceptēja un nosūtīja Saeimai. 2003. gada 6.marta plenārsēdē Saeima likumprojektu pēc Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikuma nolēma atdot atpakaļ Ministru kabinetam pārstrādāšanai.

 

Pārstrādāto likumprojektu valsts sekretāru sanāksmē 2004. gada 4. martā noraidīja, pieņemot lēmumu izstrādāt Civilās aizsardzības sistēmas koncepciju. Ar Ministru kabineta 2005.gada 5. maija rīkojumu Nr. 289 Civilās aizsardzības sistēmas koncepcija tika pieņemta, kas uzdeva Iekšlietu ministrijai sagatavot Civilās aizsardzības likumprojektu.


Atpakaļ