Par grozījumiem noteikumos

Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā””.


Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā””.

Grozījumi Ministru kabineta

 

Projektā iekļauta norma, ka objekta rīcības plānu sagatavotībai radiācijas avārijām un rīcībai radiācijas avārijas gadījumā izstrādās tikai objekta operators, paredzot nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

 

Projektā arī precizēts, ka informācijas sniegšanu aizsardzības pasākumu organizēšanā un veikšanā iesaistītajām iestādēm un komercsabiedrībām radiācijas avārijas gadījumā veiks Radiācijas drošības centrs atbilstoši likuma „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” prasībām.

 

Noteikumu projektā precizētas atbildīgās institūcijas par joda tablešu iegādi, atjaunināšanu un izdalīšanu iedzīvotājiem, par radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju, ēku, ceļu tehnikas un mājdzīvnieku dezaktivācijas organizēšanu un veikšanu, kā arī par mājdzīvnieku pārvietošanas koordinēšanu no radioaktīvā piesārņojuma zonas.


Atpakaļ