Par kārtību, kādā Valsts robežsardzes aviācija kārto maksājumus par gaisa telpas izmantošanu

Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes aviācija kārto maksājumus par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumiem un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu”.


Ceturtdien, 29. septembrī, Iekšlietu ministrija valsts sekretāru sanāksmē pieteica izskatīšanai noteikumu projektu „Kārtība, kādā Valsts robežsardzes aviācija kārto maksājumus par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) pakalpojumiem un uz civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardzes aviācija kārto maksājumus par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmuma (dienesta) sniegtajiem pakalpojumiem, uz civilās aviācijas lidlaukiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par aeronavigācijas un citu radiotehnisko iekārtu izmantošanu.

 

Projekts paredz, ka Valsts robežsardzes aviācija, izmantojot lidojumiem civilās aviācijas lidlaukus, sedz to pakalpojumu izmaksas, kuri saistīti ar šiem lidojumiem, un kurus sniedz civilās aviācijas lidlauku dienesti un Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests).

 

No samaksas par iepriekš minētajiem pakalpojumiem Valsts robežsardzes aviācija tiek atbrīvota visos tās gaisa kuģu avārijas gadījumos, kā arī, ja tās gaisa kuģus izmanto operatīvo uzdevumu izpildei Latvijas Republikas interesēs, Latvijas Republikas delegāciju un ārvalstu delegāciju locekļu pārvadāšanai, cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijās aviācijas un jūras avāriju gadījumā vai medicīniskās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dabas stihiju un avāriju seku likvidēšanas gadījumos.


Atpakaļ