Par fizisko personu biometrijas datu izmantošanas Latvijā koncepciju

Ceturtdien, 6.oktobrī, Iekšlietu ministrija pieteica izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē koncepciju „Par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu Latvijā”.


Ceturtdien, 6.oktobrī, Iekšlietu ministrija pieteica izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē koncepciju „Par fizisko personu biometrijas datu izmantošanu Latvijā”.

Koncepcijas mērķis ir sagatavot vienotu valsts politiku turpmākai valsts pārvaldes institūciju rīcībai, lai nodrošinātu likumdošanas bāzes izstrādi fizisko personu biometrijas datu tiesiskai apstrādei, kā arī nodrošinātu fizisko personu biometrijas datu vienotu un optimālu datu apstrādes funkcionālo risinājumu un datu aizsardzību. Tā arī paredz sagatavot koordinētu valsts pārvaldes institūciju rīcību un kārtību fizisko personu biometrijas datu izmantošanā un pamatu turpmākās rīcības plānošanai un finansējuma piesaistei.

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto politiku dalībvalstīm jau tuvākajos gados būs papildus jānodrošina biometrijas datu– sejas attēla un pirkstu nospiedumu  – iekļaušana digitālā formā jaunā parauga personu apliecinošos dokumentos, ceļošanas dokumentos, vīzās un uzturēšanās atļaujās.

 

Lai nodrošinātu atbilstošo Eiropas Savienības regulu prasību izpildi, sākot ar 2006.gada otro pusi Latvijā nepieciešams uzsākt jauno pasu ar pases turētāja sejas digitālo attēlu izsniegšanu, savukārt līdz 2006.gada beigām jānodrošina vīzu izsniegšanas procesā iegūto biometrijas datu apstrāde. Paredzēts, ka 2008.gada beigās pasēs arī jāsāk iekļaut informāciju par pases turētāja pirkstu nospiedumiem.

 

No 2006. līdz 2010.gadam Latvijā plānots izsniegt apmēram 1,5 miljonu jauno pasu, savukārt jaunā parauga vīzas - apmēram 125 tūkstošus gadā. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams iegūt biometrijas datus no liela skaita Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem.

 

Līdz ar biometrijas datu iekļaušanu augstāk minētajos dokumentos, valsts var veikt šo datu apstrādi, turpmāk tos izmantojot arī tiesībsargājošo un drošības iestāžu vajadzībām cīņā pret noziedzību.

 

Tomēr šobrīd Latvijā nav vienotas normatīvās bāzes, kas atļautu šo datu tiesisku apstrādi, kā arī nav izstrādāti risinājumi, lai optimāli izmantotu valsts rīcībā esošos resursus. Tādēļ, lai izstrādātu nepieciešamo normatīvo bāzi un novērstu valsts pārvaldes iestāžu nekoordinētu rīcību, ir nepieciešams noteikt vienotu politiku fizisko personu biometrijas datu apstrādei.


Atpakaļ