Par izceļošanas pabalstu izmaksāšanas kārtību

Ministru Kabinets otrdien, 18. oktobrī akceptēja Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksājams izceļošanas pabalsts.


Ministru Kabinets otrdien,

 

Lai saņemtu pabalstus, uz izceļotājiem vienlaicīgi attiecas Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, ja viņi ir demobilizējušies līdz 1992. gada 28. janvārim, kā arī nosacījums, ka pensiju viņi saņem no Krievijas Federācijas federālā budžeta līdzekļiem.

 

Šie noteikumi attiecas arī uz izceļotāju ģimenes locekļiem, ja viņi izceļo uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas un pieprasa pabalstu vienlaicīgi ar izceļotāju. Ģimenes locekļi pabalstu var saņemt, ja ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai arī viņi ir atteikušies no Latvijas nepilsoņa statusa un ieguvuši citas valsts pilsonību.

 

Ja izceļotājs ir miris, kopš brīža, kad uzsākta izceļošanas dokumentu kārtošana, projekts nosaka pabalstu piešķirt viņa ģimenes locekļiem.

 

Noteikumi nosaka, ka izceļošanas pabalstu piešķir, ja Krievijas militārā pensionāra un viņa ģimenes locekļu ceļošanas dokumentā ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atzīme par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanu.

 

Aplēses liecina, ka vidēji gadā kompensācijas izceļotājiem varētu būt jāizmaksā 72,9 tūkst. Ls. Pēc Ārlietu ministrijas informācijas Latvijā uzturas 17 876 militārie pensionāri un viņu ģimenes locekļi.


Atpakaļ