Par Narkotiku kontroles un narkomānijas novēršanas koordinācijas padomes sēdi

Narkotiku kontroles un narkomānijas novēršanas koordinācijas padome 19. oktobrī izvērtēja "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.- 2008. gadam" ieviešanu.


Narkotiku kontroles un narkomānijas novēršanas koordinācijas padome 19. oktobrī izvērtēja "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.- 2008. gadam" ieviešanu.

 

Padome apkopoja arī informāciju par to pasākumu īstenošanu, kuriem 16.augustā apstiprinātajā programmā papildus finansējums netika paredzēts.

 

Padome arī uzklausīja Valsts policijas ziņojumu par situācijas izmaiņām un aktualitātēm narkotisko un psihotropo vielu nelegālās tirdzniecības novēršanā šā gada 9 mēnešos. Valsts policijas pārstāvis norādīja, ka 2005.gadā situācija ar narkotiku nelegālo apriti Latvijā būtiski nav mainījusies. Joprojām ievērojamu vietu Latvijas tirgū ieņem sintētiskās narkotikas - amfetamīna tipa stimulanti, un tuvākajā laikā nav prognozējama minētās tendences samazināšanās. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu nedaudz samazinājusies ekstazī tablešu vairumtirdzniecības cena, tai pat laikā cena uz heroīnu ir pieaugusi, turklāt narkotiku realizācijas jomā ir vērojama lielāka konspirācija un piesardzība.

 

Šogad palielinājies ar narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti saistīto noziedzīgo nodarījumu skaits. Šajā laikā atklāti 877 noziedzīgie nodarījumi, kas ir par 63 vai 7,7 % vairāk nekā 2004. gada 9 mēnešos. 2005.gadā pieaudzis no nelegālās aprites izņemtā amfetamīna, ekstazī, LSD, marihuānas un hašiša daudzums, bet samazinājies izņemtā efedrīna un heroīna daudzums.

 

Šogad Latvijā tika atklātas divas narkotisko vielu ražotnes - martā Gulbenes rajonā atklāja un pārtrauca nelegālas narkotiku ražotnes darbību, bet septembrī Jelgavas rajonā - marihuānas audzētavu. Latvijas un Krievijas tiesībsargu sadarbības rezultātā šogad likvidēts heroīna tranzīta kanāls no Vidusāzijas reģiona uz Krieviju un no Krievijas uz Latviju un citām Baltijas valstīm.

 

Policijas darbs arī šogad vispirms tiek virzīts uz cīņu ar narkotiku tirgotājiem un narkotiku izplatīšanas tīkla izjaukšanu. Lielāka uzmanība tiek pievērsta ar narkotiku nelegālo apriti saistīto organizēto noziedzīgo grupējumu un to dalībnieku aktivitāšu apzināšanai un izstrādei, cīņai ar narkotiku vairumtirdzniecību, kontrabandu un tranzītu.

 

Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons padomē uzsvēra preventīvo pasākumu nozīmi narkomānijas novēršanai, īpaši jauniešu vidū. Labklājības ministre Dagnija Staķe padomi informēja par vairākiem Labklājības ministrijas īstenotiem projektiem reģionos. Padomes locekļi kopumā atzina, ka nozīmīga loma narkomānijas un narkotiku izplatības novēršanā ir pašvaldību izpratnei un līdzdalībai, jo pašvaldības gan ģeogrāfiski, gan institucionāli ir vistuvāk narkotiku lietošanas riska grupām.

 

Padomes sekretārs Jānis Bekmanis padomi iepazīstināja ar Eiropas Savienības (ES) institūciju ietvaros notiekošajām diskusijām par narkomānijas izplatības ierobežošanu. Viņš atzīmēja, ka arī Eiropas valstīs nozīmīga loma preventīvo pasākumu veikšanā ir uzticēta pašvaldībām. Viņš arī informēja padomi par ES Narkotiku un narkomānijas monitoringa centra (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) aicinājumu dalībvalstīm preventīvajā darbā izmantot citu valstu pieredzi, izmantojot EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) informācijas sistēmā apkopoto informāciju par projektiem, no kuriem aptuveni 65% skar tieši narkotiku prevencijas problēmu.

 

Tāpat J.Bekmanis informēja padomi par EMCDDA vadības delegācijas vizīti Baltijas valstīs, kas plānota decembrī. Latvijā delegācija varētu uzturēties no 13. – 15.decembrim. Vizītes mērķis ir iepazīšanās ar situāciju Latvijā un savstarpēja pieredzes apmaiņa. Padome nolēma uzaicināt EMCDDA vadības delegāciju uz nākamo padomes sēdi, ko plānots sasaukt šī gada decembrī.


Atpakaļ