Iepazīstinās ar jaunākajiem rezultātiem par cilvēku tirdzniecību

Ceturtdien, 27. oktobrī, Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) Ezermalas ielā 8, Rīgā, notika seminārs par pētījuma „Cilvēku tirdzniecība transnacionālās organizētās noziedzības kontekstā: cēloņi, novēršana un apkarošana Baltijas valstīs” rezultātiem.


Ceturtdien, 27. oktobrī, Latvijas Policijas akadēmijā (LPA) Ezermalas ielā 8, Rīgā, notika seminārs par pētījuma „Cilvēku tirdzniecība transnacionālās organizētās noziedzības kontekstā: cēloņi, novēršana un apkarošana Baltijas valstīs” rezultātiem.

Seminārā, kas sākās plkst. 14.00, dalībnieki pārrunāja cilvēku tirdzniecības kriminoloģisko raksturojumu, cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanas īpatnības, kā arī apsprieda krimināltiesiskos aspektus.

 

Seminārā par LPA pasūtītā lietišķā pētījuma rezultātiem piedalījās pētījuma vadītāja, LPA Krimināltiesību katedras (KTK) asociētā profesore Valentija Liholaja un KTK lektores Ailona Dārzniece un Ilona Bulgakova.

 

Sīkāku informāciju par semināru iespējams iegūt LPA Zinātnes nodaļā (tālr. 7800541, e-pasts: zinatne@polak.edu.lv).

 


 

 

2005. gada 27. oktobrī plkst. 14.00.

Rīga Latvijas Policijas akadēmija

5. zālē

 

Semināra PROGRAMMA

 

14.00. – 14.05.

Semināra atklāšana.

Pētījuma vadītāja Dr.jur. Valentija Liholaja

 

14.05. – 14.15.

Secinājumi par krimināltiesiskajiem aspektiem.

KTK asoc. profesore, Dr.jur. Valentija Liholaja

 

 

14.15. – 14.30.

Cilvēku tirdzniecības kriminoloģiskais raksturojums.

KTK lektore, M.iur. Ailona Dārzniece

 

 

14.30. – 14.45.

Cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanas īpatnības.

KTK lektore, M.iur. Ilona Bulgakova

 

14.45. – 15.00.

Kafijas pauze.

 

15.00. – 15.55.

Diskusija.

 

15.55. – 16.00.

Semināra noslēgums.

Pētījuma vadītāja Dr.jur. Valentija Liholaja


Atpakaļ