Par valstu sarakstu, kuru pilsoņiem veicamas papildus pārbaudes, izsniedzot vīzas vai atļaujas

Iekšlietu ministrija (IeM) 3. novembrī pieteica valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valstu saraksts, kuru pilsoņiem un iedzīvotājiem, apstiprinot ielūgumu vai izsaukumu vai izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā”.


Iekšlietu ministrija (IeM) 3. novembrī pieteica valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valstu saraksts, kuru pilsoņiem un iedzīvotājiem, apstiprinot

 

Valstu saraksti veidoti, pamatojoties uz kompetento valsts iestāžu ierosinājumiem, ievērojot būtiskus nelegālās imigrācijas riska un terorisma draudus.

 

Noteikumu projekta 1. pielikumā iekļautas valstis, kuru pilsoņiem un iedzīvotājiem, apstiprinot ielūgumu vai izsaukumu vai izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi. Minētais saraksts ir izveidots, par pamatu ņemot Ministru kabineta 2003. gada 15. aprīļa noteikumu Nr.183 „Ielūgumu apstiprināšanas kārtība” pielikumā iekļauto valstu sarakstu, to papildinot ar Albāniju.

 

Noteikumu projekta 2. pielikumā iekļautas valstis, kuru pilsoņiem un iedzīvotājiem nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā. Pamatojoties uz valsts tiesībsargājošo un drošības iestāžu priekšlikumiem, valstu sarakstā iekļautas 16 valstis.

 

Izvērtējot iespējamos riskus, noteikumu projektā paredzēts, ka vīza nav nepieciešama tiem šajā sarakstā minēto valstu pilsoņiem, kuriem ir derīga Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Andoras Firstistes, Amerikas Savienoto Valstu, Japānas, Kanādas, Lihtenšteinas Firstistes, Monako Firstistes, Sanmarino Republikas, Šveices Konfederācijas vai Vatikāna izsniegta uzturēšanās atļauja, kas garantē tiesības atgriezties.

 

Apstiprinot ielūgumus vai izsaukumus, kā arī izsniedzot vīzas vai uzturēšanās atļaujas, tiks saglabāta pašlaik esošā kārtība. Savukārt, līdz ar noteikumu projekta 2. pielikuma apstiprināšanu tiks veicināta tūrisma attīstība – paplašināsies to ārzemnieku loks, uz kuriem tiks attiecināta bezvīzu ieceļošana kruīza kuģa pasažiera statusā.

 

Pašlaik papildu pārbaudes ielūgumu apstiprināšanas procesā veic Drošības policija, savukārt, vīzu izsniegšanas procesā – Satversmes aizsardzības birojs, pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 15. aprīļa noteikumu Nr.183 „Ielūgumu apstiprināšanas kārtība” 17. punktu.


Atpakaļ