Par semināru par lietisko pierādījumu glabāšanu

Attēls
Attēls

Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” 4. novembrī noslēdzās seminārs par lietisko pierādījumu un izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, realizācijai vai iznīcināšanai.


Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts aģentūrā „Materiālās rezerves” 4. novembrī noslēdzās seminārs par lietisko pierādījumu un izņemtās mantas nodošanu glabāšanā, realizācijai vai iznīcināšanai.

Seminārā piedalījās gandrīz 40 dalībnieki no Iekšlietu ministrijas, valsts aģentūras „Materiālās rezerves”, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, prokuratūras un Pārtikas un veterinārā dienesta.

 

Seminārā tika pārrunātas aktualitātes darbā ar lietiskajiem pierādījumiem un izņemtajām mantām, kā arī apzināta iestāžu pieredze, problēmas un risinājumi.

 

Semināra dalībnieki iepazinās ar lietisko pierādījumu un izņemtās mantas glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas statistiku 2005. gadā, būtiskākajām izmaiņām darbā ar lietiskajiem pierādījumiem pēc jaunā Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās, kā arī diskutēja par praktiskā darba aspektiem.

 

Valsts aģentūra "Materiālās rezerves" ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas veic valsts materiālo rezervju uzskaiti, organizētu valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un atjaunināšanu, nodrošinot valsts materiālo rezervju kā valsts īpašuma saglabāšanu.

 

„Materiālās rezerves” nodrošina arī ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu.


Atpakaļ