Par Somijas iekšlietu ministra vizīti un starptautisko Robežu drošības semināru

Foto: PSAD

Lai pārrunātu Latvijas un Somijas divpusējo sadarbību, jauno dalībvalstu gatavošanos pievienoties Šengenas līgumorganizācijai un citas Eiropas Savienības (ES) aktualitātes, Latvijā ceturtdien 10. novembrī ieradās Somijas iekšlietu ministrs Kari Rajamaki (Kari Rajamäki) un augsta līmeņa Somijas Iekšlietu ministrijas (IeM) un robežsardzes delegācija.


Foto: PSAD

Lai pārrunātu Latvijas un Somijas divpusējo sadarbību, jauno dalībvalstu gatavošanos pievienoties Šengenas līgumorganizācijai un citas Eiropas Savienības (ES) aktualitātes, Latvijā ceturtdien 10. novembrī ieradās Somijas iekšlietu ministrs Kari Rajamaki (Kari Rajamäki) un augsta līmeņa Somijas Iekšlietu ministrijas (IeM) un robežsardzes delegācija.

Somijas iekšlietu ministrs un delegācija arī piedalījās Latvijas IeM un Valsts robežsardzes (VRS) rīkotajā starptautiskajā Robežu drošības seminārā, kas tiek rīkots Latvijas – Somijas Twinning projekta „Robežkontroles sistēmu pilnveidošana” ietvaros. Semināra mērķis ir Somijas un Baltijas valstu pieredzes apmaiņa par gatavošanos Šengenas novērtēšanas procesam.

 

Ceturtdien, 10.novembrī, plkst. 10.30 „Reval Hotel Rīdzene”, Reimersa ielā 1, konferenču zālē „Bastejs 1” notika preses konference par aktualitātēm, Latvijai gatavojoties Šengenas novērtēšanas procesam, un Robežu drošības semināru. Preses konferencē piedalīsies Latvijas iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars, Somijas iekšlietu ministrs K.Rajamaki, Latvijas VRS priekšnieks robežsardzes ģenerālis Gunārs Dāboliņš un Somijas VRS priekšnieks Jako Smolanders (Jaakko Smolander).

 

Savukārt no plkst. 11.20 līdz 12.20 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulv. 6, 4.stāva zālē notika Latvijas un Somijas iekšlietu ministru tikšanās, kuras laikā ministri pārrunāja Latvijas – Somijas divpusējo sadarbību iekšlietu jomā, Vīzu informācijas sistēmas un Šengenas informācijas sistēmas izveides jautājumus, kā arī apmainījās ar pieredzi, gatavojoties Šengenas acquis prasību ieviešanas novērtēšanai. 

 

Pēc tikšanās abu valstu delegācijas dosies izbraukumā ar VRS patruļkuģi „Valpas”, kur Latvijas VRS pārstāvji prezentēs Latvijas pieredzi jūras robežas uzraudzībā un kontrolē, kā arī tiks apspriesta ES nostāja jūras robežas drošības nostiprināšanas jautājumos.

 

Starptautiskajā robežu drošības seminārā plānots pārrunāt Baltijas valstu gatavošanos dalībai Šengenas kopienā, kā arī Somijas pieredzi Ziemeļvalstu Šengenas novērtēšanas procesā. ES pārstāvji informēs semināra dalībniekus par robežu drošības situāciju Savienībā, ES Robežu aģentūras lomu un ES plāniem ārējo robežu drošības sasniegšanā.

 

Semināru atklās Latvijas iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars un Somijas iekšlietu ministrs K.Rajamaki. Ar runām tajā uzstāsies ES Padomes Ģenerālsekretariāta pārstāvis Juka Savolainens (Jukka Savolainen), ES robežu aģentūras (FRONTEX) izpilddirektors Ilka Laitinens (Ilkka Laitinen), Somijas VRS priekšnieks J.Smolanders, Somijas Policijas departamenta Valsts komisāra vietnieks Kari Rantama (Kari Rantama), Latvijas VRS priekšnieks G.Dāboliņš, Latvijas Ārlietu ministrijas, Valsts Policijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadība, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes atbildīgās amatpersonas.

 

Somija būs prezidējošā ES valsts laikā, kad notiks Baltijas valstu Šengenas novērtēšana, tāpēc Latvijai svarīgi uzzināt tās nostādnes robežu drošības sasniegšanā. Šengenas novērtēšanas komiteja, novērtējot Ziemeļvalstu sauszemes robežas, atzinusi Somijas robežkontroles un robežuzraudzības modeli par optimālāko Šengenas aquis communautaire ieviešanai, un ieteikusi arī citām dalībvalstīm izmantot Somijas sauszemes, jūras un gaisa robežu kontroles pieredzi kā labākās prakses paraugu, gatavojoties dalībai Šengenas kopienā.

 

Somijas iekšlietu ministra un delegācijas vizītes darba kārtība [pdf]


Atpakaļ