Iesvēta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes karogu

Par godu Valsts robežsardzes 86. gadadienai piektdien, 11. novembrī plkst. 11:00 Jaunajā Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīcā, Brīvības ielā 119, tika iesvētīts Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes karogs.


Par godu Valsts robežsardzes 86. gadadienai piektdien, 11. novembrī plkst. 11:00 Jaunajā Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīcā, Brīvības ielā 119, tika iesvētīts Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes karogs.

Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars, Valsts robežsardzes vadība, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes personāls un Latvijas brīvvalsts robežsargi un to piederīgie. Dievkalpojumu ar Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes karoga iesvētīšanas ceremoniju vadīja mācītāja vietnieks Aivars Smuidris.

Savukārt plkst. 12:45 Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Valsts robežsardzes personāls tiksies ar iekšlietu ministru Dz.Jaundžeikaru, bet plkst. 13:00 notiks svinīgā sanāksme un personāla apbalvošana.


Atpakaļ