Par plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji no 12.decembra, var pieteikties Iekšlietu ministrijas (IeM) akreditācijai 2006.gadam.


Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji no 12.decembra, var pieteikties Iekšlietu ministrijas (IeM) akreditācijai 2006.gadam.

Lai saņemtu akreditāciju, mediju pārstāvjiem līdz 2005.gada 28.decembrim IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centrā jāiesniedz akreditācijas iesniegums un viena akreditējamā žurnālista dokumenta fotokartīte (izmērs 3x4 cm).

 

Iesniegums jānoformē uz attiecīgā plašsaziņas līdzekļa veidlapas, to paraksta atbildīgā amatpersona (redaktors vai nodaļas redaktors) un tam jābūt apzīmogotam ar plašsaziņas līdzekļa zīmogu. Iesniegumā jānorāda akreditējamā žurnālista vārds, uzvārds un personas kods. Tas jāadresē IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centra vadītājai Laurai Karnītei. Iesniegumu var iesniegt personiski IeM Preses centrā (Raiņa bulv. 6, 204.kab.) vai arī nosūtīt pa pastu (Raiņa bulvāris 6, Rīga, LV 1050).

 

Saņemt vai mainīt akreditācijas kartes (ja žurnālists pārgājis strādāt uz citu izdevumu, izdevums darbā pieņēmis jaunu darbinieku) ir iespējams visa gada garumā.

 

Akreditācijas kartes 2005.gadam no 2006.gada 1.janvāra tiks uzskatītas par nederīgām.


Atpakaļ