Par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu

Attēls
Attēls

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars pēc dalības BSA Latvijas komitejas rīkotajā seminārā, kurā piedalījās e-lietu pārvaldes sekretariāta un IT industrijas pārstāvji, plāno pievērst pastiprinātu uzmanību cīņai pret datorpirātismu.


Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars pēc dalības BSA Latvijas komitejas rīkotajā seminārā, kurā piedalījās e-lietu pārvaldes sekretariāta un IT industrijas pārstāvji, plāno pievērst pastiprinātu uzmanību cīņai pret datorpirātismu.

Jaundžeikars piedāvā intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā vairāk iesaistīt sabiedrību. Iekšlietu ministrs uzskata, ka Latvijā autortiesību pārstāvju paspārnē būtu jāveido interneta portāls, kurā ikviens sabiedrības loceklis varētu anonīmi sniegt informāciju par nelegālu datorprogrammu izmantošanu.

 

Pēc iepazīšanās ar e-lietu pārvaldes sekretariāta sagatavoto ziņojumu un BSA starptautisko pētījumu par datorpirātisma ekonomisko ietekmi, iekšlietu ministrs uzsvēra: “Autortiesību pārkāpumi pēc būtības vērtējami kā negodīga konkurence, īpaši, ja uzņēmēji izmanto nelegālu datoru programmu nodrošinājumu. Bez tam nelegālu datorprogrammu lietošana nozīmē arī to, ka netiek maksāti nodokļi. Nelegālo datorprogrammu izmantošana neienes budžetā miljoniem latu.”


2005.gadā izveidota speciāla Ekonomikas policijas nodaļa, kuras pārziņā ir autortiesību jautājumu aizsardzība. Šādas nodaļas izveide situāciju ir ievērojami uzlabojusi. “Esmu gandarīts gan par Ekonomikas policijas, gan citu iesaistīto valsts un nevalstisko organizāciju paveikto, bet diemžēl skrupuloza informācijas analīze liecina, ka Latvijā autortiesību jomā darāmā vēl ir daudz,” norāda Jaundžeikars.


Atpakaļ