Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā

Otrdien, 20.decembrī, Ministru Kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”, kas paredz turpmāk ieviest jaunu – Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja - statusu Latvijā.


Otrdien, 20.decembrī, Ministru Kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”, kas paredz turpmāk ieviest jaunu – Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja - statusu Latvijā.

 

Saskaņā ar likumprojektu Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss nav obligāts un netiek piešķirts personām automātiski. Personai, kura vēlēsies iegūt šo statusu, būs jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Likums ir nepieciešams, lai ievērotu Eiropas Padomes direktīvā 2003/109/EK noteiktās normas, kas paplašina trešo valstu pilsoņu, kuri ilgstoši uzturas ES, tiesības. Ievērojot, ka direktīva publicēta oficiālajā laikrakstā 2004.gada 23.janvārī, tās ieviešanas termiņš Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir 2006.gada 23.janvāris.


Atpakaļ