Par Apsardzes darbības likumu

Ministru Kabinets otrdien, 3. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Apsardzes darbības likums”, kas atļauj individuālajiem komersantiem saņemt licenci apsardzes darbības veikšanai.


Ministru Kabinets otrdien, 3. janvārī, apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Apsardzes darbības likums”, kas atļauj individuālajiem komersantiem saņemt licenci apsardzes darbības veikšanai.

Pašlaik spēkā esošajā Apsardzes darbības likumā paredzēts, ka speciālo atļauju apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt tikai uzņēmumi.

 

Likumprojektā arī noteikta kārtība, kādā apsardzes darbības licence izsniedzama Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētajiem apsardzes komersantiem, kas vēlas sniegt apsardzes pakalpojumus Latvijas Republikā. Likumprojektā iestrādāts savstarpējās atzīšanas princips – tiek atzīts citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtie apsardzes sertifikāti.

 

Likumprojektā tiek precizēts termins „apsardzes darbība”. Pašreizējā likumā definēts, ka tā ir apsardzes pakalpojumu sniegšana, bet komersantu, iestāžu un organizāciju iekšējās drošības dienesti nevar sniegt apsardzes pakalpojumus kā licencētie apsardzes komersanti, tomēr, nodrošinot savu komersantu, iestāžu un organizāciju apsardzi un iekšējo drošību, tie veic arī apsardzes darbību. Līdz ar to likumprojektā precizēts iekšējās drošības dienesta definējums, kā arī apsardzes pakalpojumu veidi.


Atpakaļ