Izsludina Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumu programmu

Attēls
Attēls

Iekšlietu ministrijas (IeM) 16. februārī pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumu programmas 2006. - 2008. gadam projektu.


Iekšlietu ministrijas (IeM)

Programmas ietvaros paredzēts apkopot un analizēt informāciju par nepilngadīgo noziedzības stāvokli un noziedzības novēršanas problēmām, kā arī, pamatojoties uz secināto, izstrādāt projektus un veikt preventīvus pasākumus bērniem, kas veicinātu nepilngadīgo tiesisko apziņu un izglītotu drošības jautājumos. Programmas mērķis ir arī sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldību un sabiedriskā sektora institūcijām, lai uzlabotu darbu ar riska grupas bērniem, mazinātu vardarbību pret nepilngadīgajiem un to vidū, savlaicīgi konstatētu un risinātu bērna uzvedības un socializācijas problēmas, kā arī novērstu nepilngadīgo noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

Neskatoties uz to, ka Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos ir iestrādāti Konvencijas par bērna tiesībām pamatprincipi, programma paredz pilnveidot normatīvo bāzi un normatīvo aktu piemērošanu praksē, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Tā arī nosaka veikt speciālistu, kas strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītošanu, kā arī organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus kopā ar valsts un citu valstu bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem.

2006.gadā IeM sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju un citām atbildīgajām institūcijām īstenos Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumu programmu 2006. – 2008.gadam pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros, kas ir ap 800 tūkstošiem latu, un iespējamo budžeta grozījumos paredzēto līdzekļu ietvaros.

Papildus nepieciešamais finansējums programmas paredzētajām aktivitātēm no 2006.-2008.gadam ir ap septiņiem miljoniem latu.


Atpakaļ